ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Rast stavebníctva Českej republiky sa spomalí

Stavebníctvo Českej republiky síce čaká v tomto aj budúcom roku ďalší rast, tentoraz však veľmi mierny. Menší objem práce tento rok očakávajú riaditelia stavebných spoločností zaoberajúcich sa inžinierskymi stavbami. Firmám by mali stúpnuť aj tržby, pričom vyššie výnosy v roku 2016 očakávajú malé a stredné spoločnosti a firmy pozemného staviteľstva. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy českého stavebníctva Q2/2016 spracované analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou SGCP, divízia Weber.  Mierny rast stavebného sektora predpokladajú v tomto roku dve tretiny (66 percent) ria... viac

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 − FITS ´16

Dňa 28. apríla 2016 sa v hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil jubilejný – 10. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2016 – FITS 2016. Organizátorom je Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom FITS 2016 bolo poskytnúť spoločnú platformu pre inžinierov a technikov z najrôznejších odborných oblastí pri hľadaní riešení, ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu slovenských vedcov a výskumníkov. V rámci tohtoročnej ústrednej témy „Znalostná ekonomika – prepojenie vedy, výskumu a praxe“ si účastníci vzhliadli nasledovné prezentácie: • Prepojeni... viac

Starý most v novom šate

V decembri v roku 2013 sa do oceľových konštrukcií Starého mosta prvýkrát pustili stavebné stroje, aby tento najstarší most cez Dunaj zmenili na modernú viacúčelovú komunikáciu. Celé dielo trvalo dva roky a cieľom fotografa Miroslava Pokorného bolo zachytiť všetky najzaujímavejšie momenty z priebehu rekonštrukcie, resp. výstavby najnovšieho a súčasne „Starého“ bratislavského mosta. Miroslav Pokorný, ktorý sa vďaka svojej profesii geodeta dostal na stavbu nového Starého mosta, spojil svoju prácu so záľubou, čoho výsledkom sú fascinujúce zábery spojenia dvoch brehov Bratislavy. Opísal nám viacer... viac

Kranimex prezentoval nový stavebný žeriav LIEBHERR L1-24

Spoločnosť Kranimex, spol. s r. o., výhradný zástupca skupiny Liebherr v sekcii stavebných vežových žeriavov a betonárskej techniky, prezentovala nový kompaktný rýchlostaviteľný žeriav LIEBHERR L1-24. Predvádzacia akcia sa uskutočnila v areáli firmy dňa 1. 6. 2016 a išlo o premiéru na území Slovenska. Prvýkrát bol žeriav predstavený širšej verejnosti na tohtoročnej výstave BAUMA v Mníchove. viac

BEST DAY 2016 spoločnosti BESTRENT

Spoločnosť BESTRENT spolu so svojimi partnermi Algeco, Kolex, Rothlehner, KUHN, MAN a ČSOB Leasing pripravila pre svojich zákazníkov deň s názvom BEST DAY. Tento deň sa konal 17. 6. 2016 na letisku v Piešťanoch, kde mal každý zúčastnený možnosť pozrieť si a vyskúšať vystavené stroje a náradie obchodných partnerov KOLEX, Rothlehner, KUHN, ALGECO a MAN. Cieľom tejto akcie bolo ukázať zákazníkom firmy BESTRENT, s akými svetovými obchodnými partnermi spoločnosť spolupracuje. Do programu bola zaradená aj tombola, v ktorej ľudia, ktorí si zakúpili tombolový lístok, mohli získať veľmi zaujímavé ceny.... viac

Cat® Roadshow spoločnosti Zeppelin CZ a TATRA TRUCKS

Spoločnosť Zeppelin CZ, s. r. o., ofi ciálnyb predajca stavebných a ťažobných strojov Cat® v Českej republike, v spolupráci s výrobcom nákladných vozov TATRA , spoločnosťou TATRA TRUCKS, a. s., usporiadali v máji jedinečnú akciu s názvom Cat® Roadshow. Roadshow štartovala 12. Mája v pieskovni Chbany v Ústeckom kraji, ďalšou zástavkou bola dňa 19. – 21. 5. Pieskovňa Ledčice v Stredočeskom kraji a na záver pieskovňa Hrušovany pri Brne v dňoch 26. – 28. 5. 2016. Na týchto troch miestach v Českej republike boli predstavené nové stroje a technológie značky Cat® a TATRA , ktoré boli prezentované aj... viac

Rozšírené servisné stredisko Zeppelin SK

 Spoločnosť Zeppelin SK, s. r. o., otvorila v Žiline novú prevádzkovú budovu. Pri tejto príležitosti pripravila večer otvorených dverí v nezvyčajnom čase, v netradičných priestoroch a so skvelým programom. Ofi ciálne otvorenie novej budovy v areáli pobočky v Žiline sa uskutočnilo 19. mája 2016 počas večera otvorených dverí. Po 19. Hodine sa konalo slávnostné prestrihnutie pásky a ofi ciálna časť naplánovaného programu. Hostia sa oboznámili s novými priestormi, so službami a s možnosťami, ktoré rozšírenie areálu prináša. Zeppelin SK má na Slovensku štyri pobočky so servisnými strediskami. Medzi... viac

Modulárna koncepcia terénneho vozíka určeného pre hendikepované osoby

V súčasnosti sa kladie aj v súvislosti s riešením vývojových a inovačných projektov dôraz na zlepšenie životného štandardu hendikepovaných osôb, ktoré sa každodenne stretávajú s prekážkami či už v mestských podmienkach (obrubníky, schody…), alebo pri rekreačných činnostiach (turistika, rybolov, kultúrne podujatia...). Veľmi často sú hendikepované osoby odkázané na pomoc druhých osôb. Osoby s telesným postihnutím sa podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím majú podporovať a majú sa presadzovať ich práva. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť ich podporu pri vlastných rozhodnut... viac

Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom – logistika

Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom – logistika sa vo svojej činnosti zaoberá hlavne prepravou materiálu pomocou zdvíhacích zariadení a motorových vozíkov. SÚŤAŽ ZRUČNOSTI PRI PRÁCI S MOTOROVÝMI VYSOKOZDVIŽNÝMI VOZÍKMI Už pred 8 rokmi sme po dohode s výstaviskom Agrokomplex začali usporadúvať majstrovstvá Slovenska v súťaži zručnosti pri práci s motorovými vysokozdvižnými vozíkmi. Budúci rok na Agrokomplexe v auguste to budú už piate majstrovstvá Slovenska. Postup je taký, že v jednom roku sú dvoje kvalifi kačné preteky, na strojárskom veľtrhu v máji a na Agrokomplexe v auguste.... viac

Intertool 2016

Na viedenskom výstavisku sa uskutočnil veľtrh Intertool 2016, ktorý sa špecializoval na výrobnú techniku v oblasti spracovania kovov. Súbežne s ním prebiehal veľtrh SMART Automation Austria, zameraný na priemyselnú automatizáciu.  Na ploche 30 000 m2 sa predstavilo až 439 vystavovateľov. Veľtrhy Intertool a SMART Automation Austria privítali spolu 21 546 návštevníkov, z ktorých takmer 100 bolo zo Slovenskej republiky. Návštevnosť predstavovala v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom nárast o 4,5 %. Pozoruhodné je, že až 43,5 % návštevníkov pracujúcich v priemysle veľtrh navštívilo prvý raz. Int... viac