ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Stroje na prepravu lesných zvyškov z lesného porastu

Pri ťažbe dreva lesnou technikou a sústreďovaní drevnej hmoty lesníckymi navijakmi zostáva v lesoch určité percento odpadového dreva. Odpadové drevo by bolo možné využiť v oblasti bioenergetiky, a to napr. na výrobu štiepky na energetické účely. Štiepky sú častice rastlinnej alebo drevnej biomasy vyrábané štiepkovačom alebo sekačkou (drvičom) s rozmermi približne 2-3 cm. Na energetické účely sa často používajú štiepky z kvalitnej drevnej biomasy obsahujúcej kôru a stromovú zeleň. Popri nej sa používa aj drvina (vyrobená štiepka) z biomateriálu. Môže obsahovať neorganické prímesi, ktoré pred sp... viac

PREČO HYDRAULICKÉ OLEJE BEZ OBSAHU ZINKU

V súčasnosti sa často stretávame s otázkou, aké výhody majú hydraulické oleje bez obsahu zinku, resp. aký je ich prínos. V ďalšej časti príspevku budeme hľadať odpoveď na túto otázku. Možno povedať, že hydraulický olej je iný ako ostatné mazacie prostriedky, mazivá. Je to dané tým, že hydraulický olej musí spĺňať prevádzkové, multifunkčné požiadavky hydraulických prevodov. Hydraulické prevody na základe zákonov hydrauliky používajú kvapaliny, hydraulické oleje okrem mazania jednotlivých trecích častí najmä na prenos a reguláciu sily, a to všade tam, kde treba znásobiť tlak alebo kde sa vyžaduj... viac

BKT Agrimax Force v nových veľkostiach

Rad pneumatík značky BKT s technológiou IF bol rozšírený o štyri nové veľkosti. Značka BKT rozšírila výnimočne úspešný produktový rad Agrimax Force o šesť nových veľkostí pneumatík. Pneumatiky Agrimax Force sú vybavené veľmi modernou technológiou IF a v Nemecku sú dostupné exkluzívne v spoločnosti Bohnenkamp AG.Väčší výber Vďaka novým veľkostiam pneumatík IF 600/70 R 30, IF 600/70 R 34, IF 710/75 R 42 a IF 650/85 R 42 sú teraz pneumatiky Agrimax Force značky BKT dostupné v 11 rozličných veľkostiach od 600/70 R 28 do 900/60 R 42. Pneumatikou BKT AGRIMAX FORCE spoločnosť Bohnenkamp uvádza extra... viac

Majstrovstvá SR posádok strojov JCB

Spoločnosť TERRASTROJ, spol. s r. o., predajca stavebných strojov značky JCB, začala súťaž strojníkov 2. ročníkom majstrovstiev SR posádok strojov JCB. Prvé regionálne kolo súťaže sa konalo na východnom Slovensku 18. 4. 2015, v pobočke TERRASTROJ, spol. s r. o., v Prešove. Hoci bolo chladné počasie, prišli všetci priaznivci strojov JCB aj strojníci s rodinami. Súťažiaci strojníci mali možnosť zmerať si sily na strojoch JCB, napr. na traktor-bagri 4CX a midi 86 c-1. Ďalšie regionálne kolo súťaže pokračovalo vo Zvolene 16. 5. 2015 a tretie kolo súťaže strojníkov sa konalo v pobočke firmy TERRAST... viac

Fiat 126 polski

Počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu na výstavisku Agrokomplex v Nitre prebiehal i 3. ročník prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania – TECHFÓRUM. Účasť Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave bola zabezpečená vďaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax. Bola to príležitosť na prezentáciu najmä vzdelávacích aktivít fakulty, ale aj príležitosť na využitie priestoru prezentácie projektov fakulty. Výrazným oživením prezentácie MTF bol hlavne exponát práce študenta 2. ročníka Petra Getlera. Predstavuje... viac

MAZIVÁ A PALIVÁ PRE MODERNÉ AUTOMOBILY

Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu aj na Slovensku. Tribológii a  tribotechnike v Slovenskej republike  venuje pozornosť okrem iných najmä  Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) pri   Zväze slovenských vedecko technických spoločnosti (ZSVTS).  Pre  vedeckú,  odbornú a spotrebiteľskú verejnosť vyplývajú vzhľadom na to  úlohy, ktoré súvisia s týmto novým vedným odborom.Počas 25. ročníka AUTOSALÓNA v Bratislave sa konala odborná k... viac

ND LOR Uničov, a. s. – dodávateľ ťažobných a stavebných strojov

Spoločnosť ND LOR Uničov je známa ako jediný držiteľ licencie na výrobu, servis a dodávky strojov značky UNEX. V posledných rokoch sa orientuje okrem dodávok strojov UNEX po celkovej repasii na elektrické prevedenie rýpadiel v lanovej i hydraulickej verzii. Sortiment firmy bol doplnený o ponuku strojov TAKRAF vrátane dodávok dielov a servisných služieb. Tieto stroje sa využívajú v žeriavovom vyhotovení predovšetkým ako prekladacie stroje na stavbách, v lomoch, prístavoch i v železničnej doprave. ND LOR Uničov získala tento rok zastúpenie nemeckého výrobcu ATLAS Maschinen GmbH. ND LOR Uničov po... viac

WOOD-TEC 2015

V poradí už na 14. ročníku medzinárodného veľtrhu pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel WOOD-TEC sa zúčastnilo celkovo 297 firiem a viac ako 190 svetových značiek z 19 krajín, ktoré sa prezentovali v pavilónoch V a F i na priľahlých voľných plochách. Drevári si prišli na svoje, pretože tento ročník bol rekordný z hľadiska počtu vystavujúcich firiem a prezentovaných značiek od roku 2009. V roku 2013 to bolo 280 firiem a 140 svetových značiek. Nárast záujmu vystavovateľov o účasť na tohtoročnom veľtrhu je hlavne v oblasti strojov, nástrojov a zariadení. Podľa predbežnej štatistiky návštevn... viac

AGRITECHNICA 2015

Najväčší svetový veľtrh pre poľnohospodársku techniku Agritechnica 201, obnovila svoju vedúcu pozíciu medzinárodného veľtrhu poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárstva. Celkový počet vystavovateľov bol 2 907 a počas štyroch dní veľtrh navštívilo 451 000 návštevníkov zo 115 krajín. Nálada v stánkoch bola výrazne priaznivejšia, ako sa očakávalo. To sa odrazilo i na vysokej náchylnosti na investície. „Viac ako dve tretiny poľnohospodárov ocenili neutrálneho návštevníka a jeho prieskum sekvencie svojej súčasnej prevádzkovej situácie ako dobrý. Chcú investovať v najbližších dvoch rokoch, hovorí... viac