Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Trenčín chce zlepšiť podmienky na udržateľnú mobilitu

Centrum mesta Trenčín je atypické. Z jednej strany ho obopína lesopark a hradné bralo a z druhej Váh. Medzi riekou a bralom je pomerne úzky priestor. Vedie tadiaľ železničná trať aj hlavná cesta I/61. Tá patrí k najzaťaženejším na Slovensku. V súčasnosti po nej prejde takmer 40-tisíc áut denne. Trenčín má riešenie. Pán primátor, z hľadiska intenzity dopravy a záťaže na životné prostredie má Trenčín veľký problém. Aké máte možnosti?  Jedným z riešení, ktoré by mohlo čiastočne cestu I/61 odľahčiť, by bol juhovýchodný obchvat. Toto riešenie je však problematické v tom, že na rozdiel od iných obch... viac

Banskobystrická župa pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii ciest

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v historicky najväčšej rekonštrukcii cestnej siete na svojom území. Do konca tohto kalendárneho roka budú môcť motoristi v tomto regióne využívať celkovo 559,753 kilometra zrekonštruovaných ciest, do ktorých išlo z vlastného rozpočtu župy viac ako 57,4 milióna eur. „Kvalitné cesty sú jedným zo základných predpokladov rozvoja kraja. Bez vyhovujúcej cestnej siete je náročné prilákať investorov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta a dajú tak ľuďom možnosť nájsť si prácu bez potreby sťahovať sa. Naším cieľom bolo a stále je vytvoriť z kraja dob... viac

Komatsu Europe predstavuje nový mobilný čeľusťový drvič BR380JG-3 s čistými – nulovými emisiami CO2

Hľadáte mobilný čeľusťový drvič s čistými nulovými emisiami CO2 ?      Spoločnosť Komatsu Europe predstavuje nový model BR380JG-3 poháňaný originálnym motorom Komatsu, ktorý spĺňa najnovšie a najprísnejšie emisné limity v EÚ (Stage V)  S jasným cieľom splniť svoj záväzok pre čistejšie životné prostredie a uspokojiť rastúci dopyt zákazníkov po znižovaní emisií CO2 ponúka Komatsu Europe svojím novým prírastkom – drvičom BR380JG-3 – jedinečný „zelený“ systém kompenzácie CO2. „Rozhodli sme sa predstaviť nový model BR380JG-3 v spojení s Medzinárodným dňom Zeme,“ uviedol Vince Porteous, produk... viac

Výkonné diaľničné frézy BOMAG

BOMAG BM 2000/75, BM 2200/75 a BM 2500/75 Výkonné frézy Bomag sú charakteristické kvalitou prepracovania stroja, jednoduchým a intuitívnym technickým riešením. Motor Mercedes je synonymom spoľahlivosti a spĺňa najvyššie ekologické štandardy. Pritom nepoužíva systém AD BLUE and DPF filter. Unikátny systém rýchlej výmeny frézovacieho bubna rozširuje možnosti výmeny štandardného frézovacieho bubna za bubon na jemné frézovanie alebo bubon na hĺbkové frézovanie v podmienkach stavby. Obrovskou výhodou tohto radu je možnosť prepravy stroja na vozidle s celkovou hmotnosťou 40 ton. Pýtate sa, ako je to... viac

Kompaktné mobilné drviče, triediče a dopravníky Nordtrack™

Metso:Outotec uviedlo na trh nový rad kompaktných mobilných drvičov, triedičov a dopravníkov pod názvom Nordtrack™ Mobilné zariadenia Metso Nordtrack™ sú určené na recykláciu asfaltu, betónu, výrobu kameniva, triedenie kameniva ale i organických materiálov. Sú ideálnou voľbou pri krátko a strednodobých zákazkách. „Našim cieľom je vytvorenie rozsiahleho komplexu ponúkaných riešení k rozmanitým potrebám našich zákazníkov. Metso je tradične silné v najnáročnejších podmienkach pri výrobe kameniva, akými je napr. tvrdý abrazívny kameň. Naše nové portfólio Metso Nordtrack™ dopĺňa ponuku a... viac

Príklad alternatívneho návrhu skladby priemyselnej podlahy s použitím penobetónu FC 500IF

Návrh podkladových  vrstiev priemyselných podláh predstavuje neustálu výzvu pri dosahovaní rovnováhy medzi ekonomickou efektivitou, bezpečnosťou a životnosťou. Článok sa venuje príkladu alternatívneho návrhu podkladových vrstiev  podláh s použitím penobetónu FC 500IF pre dosiahnutie zaujímavých úspor nákladov výstavby. Penobetón (FC - Foam Concrete) ako zmes spojiva, vody, prísad a technickej peny, je vo svojom princípe známy už viac ako tridsať rokov. Je to stavebný materiál s dobrými mechanickými vlastnosťami, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchým, a pritom vysoko technologickým spracovaní... viac

Možnosti vodnej dopravy vo vybraných regiónoch Slovenska

História vodnej dopravy na Slovensku História vodnej dopravy siaha až do mladšej doby kamennej. Napriek tomu si vzhľadom na hospodárnosť, nízke náklady a ekologický charakter zachováva aj v súčasnosti významné miesto v dopravnom systéme. Pre Slovensko s jeho vnútrozemskou geografickou polohou mala prvoradý význam riečna doprava. Kľúčové postavenie v rozvoji vodnej dopravy v podmienkach Slovenska mal, pochopiteľne, Dunaj, jedna z najväčších riek v Európe, spájajúca západnú, strednú a juhovýchodnú Európu a zároveň umožňujúca prístup k Čiernemu moru. V dejinách vodnej dopravy však zohrali určitú... viac

Veľký príbeh malej železnice v Košiciach

Časť ľudí si možno myslí, že Košická detská historická železnica je nejaká rekreačná trať, ktorá vozí cestujúcich z Čermeľa na Alpinku ako v lunaparku. Dobrovoľníci z občianskeho združenia, ktorí úzkorozchodnú trať prevádzkujú už desiaty rok, to však poňali celkom inak.   Aj preto táto organizácia za posledné roky vychovala desiatky železničiarov a mladých ľudí, ktorí našli uplatnenie na železnici v doprave, IT sektore alebo na vysokých školách. O tom, ako sa darí viesť mladých ľudí k zodpovednosti a vychovávať ich v duchu záchrany národnej kultúrnej pamiatky, sme sa zhovárali s riaditeľom Koš... viac