ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Strojárska spoločnosť s 23-ročnou históriou v oblasti vývoja a výroby ťažobnej a stavebnej techniky

DAVON, s. r. o., je rýdzo česká spoločnosť, ktorá sa už dvadsaťtri rokov zaoberá vývojom a výrobou zariadení pre ťažobný, stavebný a spracovateľský priemysel (metalurgia, spracovanie dreva, prekladanie sypkých zmesí a polotovarov). Za toto obdobie si vybudovala stabilné postavenie nielen na tuzemskom trhu, ale vďaka spolupráci s globálnymi spoločnosťami má inštalované svoje zariadenia na všetkých kontinentoch sveta. Je výrazne proexportne orientovanou firmou so stabilným zázemím, s profesionálnym tímom pracovníkov a konkurencieschopnými produktmi. Univerzálne rozbíjacie zariadenie – GILO... viac

KOMATSU PW98MR-10

Vysoká produktivita a úspora paliva V závislosti od zaťaženia si môžu operátori pohodlne vybrať medzi 6 pracovnými režimami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zodpovedali rýchlosti motora, dodávke čerpadla a tlaku v systéme. Prioritou môže byť buď rýchlosť, vyššia produktivita, alebo spotreba paliva pre ľahšie aplikácie. Výkonnosť a ekológia PW98MR-10 je vybavený motorom, ktorý spĺňa predpisy EÚ etapy IIIB. Spolu s vyspelým hydraulickým systémom tento elektronicky ovládaný motor s priamym viacstupňovým vstrekovaním paliva dosahuje vynikajúcu úroveň produktivity. Dramaticky znížené emisie N... viac

Aplikácia hydraulických olejov a kvapalín v stavebných strojoch a mechanizmech

V súčasnosti patria hydraulické oleje a kvapaliny medzi mazivá, ktoré sa vo veľkom množstve používajú v rôznych prevodových systémoch, mobilných a stacionárnych strojoch a agregátoch, ktoré sa používajú v stavebníctve, ako sú stavebné stroje a mechanizmy, bagre, žeriavy, nákladné automobily a pod. Možno konštatovať, že niet oblasti v ľudskej činnosti a v národnom hospodárstve, kde by sa neaplikovali hydraulické oleje a kvapaliny. Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Tento pohon patrí medzi najvýkonnejšie a najp... viac

Oprava vozovky na Moste SNP

Vozovka na Moste SNP v Bratislave sa dočkala svojej prvej úspešnej opravy. Stalo sa tak po 45 rokoch od uvedenia mosta do prevádzky. Neviem, či za úspech možno považovať skutočnosť, že sa dožila tohoto „veku“, alebo sa konečne opravila. Pre opravu vozovky bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme dokumentácie na ponuku (DP) v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzala diagnostika technického stavu vozovky. Po výbere zhotoviteľa a konečnom návrhu izolačnej vrstvy bola vypracovaná dokumentácia na vykonanie prác (DVP). Technick... viac

Sanácia skalného odrezu KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA

V uvedenom príspevku priblížime jednotlivé kroky realizácie projektu sanácie skalného odrezu situovaného nad železničnou traťou, ktorej bezpečnosť v predmetnom úseku bola ohrozovaná pádom skalných úlomkov a blokov. Jeho cieľom bolo odstrániť úrovne rizika, zvýšiť bezpečnost a plynulosť železničnej premávky. Opis problémového úseku Záujmové územie je súčasťou katastra Píla, svah nad železničnou traťou sa nachádza približne 1,7 km juhozápadne od kóty Dobroč 684. Územie tvorené skalným svahom sa nachádza vpravo od portálu tunela z roku 1948. V roku 1976, keď sa traťový úsek Lovinobaňa –... viac

Medzinárodný stavebný veľtrh INTERMAT 2018

Veľtrh INTERMAT je miesto, kde sa na obrovskej ploche 375 000 m2v apríli 2018 znovu stretne viac ako 1 500 svetových výrobcov stavebných strojov, zariadení, techniky a stavebných materiálov. Medzi 200-tisíc očakávanými odbornými návštevníkmi budú tradične investori, stavebné firmy, projektové kancelárie architekti, predajcovia a prenajímatelia strojov, veľkoobchodní predajcovia stavebných hmôt, prevádzkovatelia baní a lomov, finančné inštitúcie a iné.  INTERMAT opäť ponúkne vysokú úroveň kreativity a usporiadanie výnimočných udalostí, smerujúcich k prezentácií profesií i jednotlivých firiem. V... viac

Vystužovanie cestného telesa

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac

Električkový unikát TATRA T3 už viac jako pol storočia v Bratislave

Článok sa zaoberá električkou Tatra T3 ako unikátom medzi električkami. V krátkosti opisuje jej históriu, technické parametre, zastúpenie a súčasný stav vo vozovom parku bratislavského mestského dopravcu (dodané vozidlá do roku 1989). V článku sú uvedené základné informácie o tejto električke, od jej konštrukcie podvozkov, informácie o trakčnom a riadiacom obvode, brzdách, motorgenerátore či zrýchľovači. Táto stále sa objavujúca električka na linkách v bratislavskom dopravnom systéme je zárukou kvality a vysokej spoľahlivosti týchto vozidiel.  Obr.1 Pohľady na električku Tatra T3. (IMHD.... viac

Kompaktné pohony lanových navijakov MOBILEX GFW 5000 pre náročné mobilné a stacionárne aplikácie

Kompaktný dizajn Vysoká odolnosť Jednoduchá konfigurácia Špecifické zákaznícke vyhotovenia Vylepšená rotačná charakteristika Tichý chod a bezpečná prevádzka Požiadavky moderných aplikácií žeriavov vzhľadom na opakované zdvíhanie a spúšťanie veľkých záťaží sú jasne definované: hlavnou podmienkou výrobcov strojov sú vlastnosti ako prispôsobivosť a citlivosť pohybu a polohovania veľkých záťaží, ale tiež maximálna produktivita a vysoká úroveň bezpečnosti pre obsluhu a celé pracovné prostredie.  Nový rad pohonov lanových navijakov od spoločnosti Rexroth spĺňa všetky tieto p... viac

25. ročník konferencie Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Dvadsaťpäť rokov – málo či veľa? Myslím, že ak sa to týka „života“ odbornej konferencie, je to vskutku úctyhodné číslo. O to viac, ak je jej zameranie také úzke ako v tomto prípade. Úplne prvou konferenciou týkajúcou sa tejto špecifickej oblasti stavebníctva v bývalom Československu bola v roku 1978 konferencia Hydroizolácie a úpravy vozoviek mostov v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Tým sa v období pred rokom 1989 vytvorila jedna z nemnohých možností, ako si vymeniť navzájom svoje skúsenosti na celoštátnej, resp. medzinárodnej úrovni. Dá sa konštatovať, že táto osveta význ... viac