Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Predstavujeme kompaktné mobilné drviče, triediče a dopravníky Nordtrack™

Metso:Outotec uvádza na trh nový rad kompaktných mobilných drvičov, triedičov a dopravníkov pod názvom Nordtrack™. Táto spoločnosť vznikla v roku 2020 fúziou firiem Metso a Outotec.  Metso Outotec je už dlhé roky priekopníkom v oblasti trvalo udržateľných technológií, komplexných riešení a služieb v oblasti spracovania nerastných surovín, kameniva, rafinácie a recyklácie kovov na celom svete. Fínska spoločnosť so sídlom v Helsinkách zamestnáva viac ako 15 000 odborníkov vo viac ako 50 krajinách sveta, ktorí dosiahli celkový ročný obrat za rok 2019 v sume 4,2 miliardy eur. Jedinečnými znalosťam... viac

Budúcnosť patrí elektromobilite

Táto technológia zaisťuje, že na našich cestách budú jazdiť ekologické, tiché a efektívne vozidlá. Stále je potrebné prekonať určité výzvy, aby bolo možné využiť všetky výhody elektrického pohonu. Zmena podnebia, nedostatok ropy, znečistenie ovzdušia... Mobilita ľudí musí byť v budúcnosti neutrálna z hľadiska CO2. Elektrické automobily a hybridné vozidlá vytvárajú menej výfukových plynov ako autá so spaľovacím motorom. Elektromobilita je preto vhodným spôsobom, ako znížiť produkciu CO2 – ak sa energia získava z obnoviteľných zdrojov. Boston Consulting Group predpovedá, že elektrické vozi... viac

Alliance FORESTAR 644 - Prémiový výkon a atraktívna cena

Alliance 644 Forestar III, ktorá bola uvedená na trh minulý rok, už získala pôsobivú spätnú väzbu a získala vynikajúcu povesť. Pozitívne hodnotenia sú potvrdené rozsiahlymi poľnými testami vykonané voči konkurenčným prémiovým lesným pneumatikám na harvestore v Českej republike a na vývozke v Lotyšsku. Počas testov boli zákazníci ohromení celkovým výkonom pneumatík FORESTAR 644 a ocenili najmä veľkú trakciu a stabilitu aj v skutočne náročných podmienkach. Stručne povedané, výsledky testov ukazujú, že FORESTAR nielen ľahko obstojí v porovnaní s prémiovou konkurenciou, ale rozhodne sa ujíma veden... viac

Cestná konferencia 2020

Koronavírus a jeho vplyv na výstavbu cestných komunikácií, opatrenia na zrýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, investičný plán prioritných projektov, vytvorenie Cestného fondu, stav prípravy nového cestného zákona a stavebného zákona, zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, optimalizácia výberu cestných poplatkov, zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu ciest – týmto a ďalším témam bola venovaná Cestná konferencia 2020, ktorá sa konala v dňoch 24. a 25. júna 2020 v priestoroch hotela Doubletree by Hilton v Bratislave pod záštitou ministra dopravy a výstavby... viac

Čiernohronská železnica stojí na prahu revolučných zmien

Čiernohronská železnica (ČHŽ) – národná kultúrna pamiatka, patrí už od roku1992 medzi najvyhľadávanejšie a najznámejšie turistické atrakcie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Svojou muzeálnou a výletnou prevádzkou, ktorú sa po rokoch driny dobrovoľníkov a nadšencov podarilo obnoviť po zrušení pôvodnej lesnej železnice, prepraví parnými i motorovými lokomotívami už vyššie 150 000 cestujúcich ročne a je celkom možné, že tento rok sa podarí urobiť rekord – paradoxne pre celosvetový problém s cestovaním do zahraničia. Napriek optimisticky znejúcim informáciám prevádzkovateľ ČHŽ – od rok... viac

Kde investujeme európske fondy na dopravu?

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) s celkovou alokáciou viac ako 8 miliárd eur je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v súčasnom programovom období 2014 – 2020. Čerpanie peňazí z tohto operačného programu, ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby SR, tvorí až 43 percent zo všetkých vyčerpaných eurofondov na Slovensku. Z dopravnej časti OPII je ku koncu júla vyčerpaných až 37 % alokácie.  Koncom minulého roka Európska komisia schválila zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným program Výskum a inovácie. Vďaka zlúčeniu pod úspešný program... viac

Nové trolejbusy prispejú k čistejšiemu ovzdušiu v Žiline

Podpora ekologických druhov dopravy je jedným z kľúčových cieľov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V meste Žilina sa s pomocou fondov Európskej únie kompletne vymenil vozový park trolejbusov. Do prevádzky boli na jar nasadené ďalšie dva kusy vozidiel s pomocným pohonom. Dokopy až 29 energeticky úsporných vozidiel prispeje k zvýšeniu kvality ovzdušia v tomto krajskom meste.  Žilina je dobrým príkladom mesta, ktoré dokáže využiť eurofondy naplno. Vďaka novým, pohodlným a ekologickým trolejbusom financovaným cez operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) cestujú Žilinčania verejnou dopr... viac

EFEKTÍVNE VÝUŽÍVANIE BIOMASY V KOMUNÁLNEJ ENERGETIKE

Komunálna energetika – zvýšenie energetickej efektívnosti centrálneho zdroja tepla pomocou kondenzačného ohrievača obehovej vody odpadným teplom zo spalín. Drevo je vzácna surovina, preto využívanie technológií, ktoré prinášajú jeho úsporu, má environmentálne a ekonomické opodstatnenie pre ich celospoločenský prínos. Na Slovensku sa podstatne viac dreva spotrebuje v individuálnych kachľových peciach, kozuboch, kotloch, dokonca v otvorených ohniskách, bez akejkoľvek regulácie spaľovania, ako v moderných zdrojoch tepla pre systémy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT). Je to neprijate... viac

EKONOMIKA SPOMALÍ

V posledných mesiacoch je jednou z hlavných tém svetová pandémia spojená s rozšírením ochorenia COVID-19 do celého sveta. Od marca do mája 2020 prijala väčšina krajín opatrenia na zamedzenie ďalšieho rozširovania vírusu. Súčasný pokles ekonomickej výkonnosti je však odlišný od „bežných“ ekonomických kríz. Samotná prítomnosť ochorenia COVID-2019 prirodzene znížila konečnú spotrebu obyvateľstva a zmenila spotrebné návyky osôb. To významne znížilo dopyt po tovaroch a službách. V dôsledku ekonomických obmedzení však došlo aj k obmedzeniu ponuky na trhoch a mnohé spoločnosti prestali vyrábať. Napri... viac

Problematika dopravných prieskumov v rámci projektu TRANS TRITIA

Cestná infraštruktúra je čoraz viac a viac zaťažená národnou a medzinárodnou nákladnou dopravou, preto sa EÚ snaží prinútiť členské štáty, aby sa pokúsili v určitej miere previesť časť cestnej nákladnej dopravy na iný druh dopravy a vytvorili tak rozsiahlu a efektívnu sieť intermodálnej nákladnej dopravy. V tomto príspevku predstavíme výskumný projekt s názvom TRANS TRITIA riešený v rámci zdrojov programu Interreg Central Europe, ktorý spadá pod prioritnú os č. 4 Spolupráca v oblasti dopravy s cieľom lepšie prepojiť strednú Európu a špecifický programový cieľ SO 4.2 Zlepšiť koordináciu medzi z... viac