Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

JCB EXPERIENCE DAY

Spoločnosť TERRASTROJ patrí už viac ako 28 rokov k popredným dodávateľom stavebnej a manipulačnej techniky na Slovensku. V polovici mája spoločnosť TERRASTROJ, spol. s r. o., zorganizovala pre svojich zákazníkov, obchodných partnerov a fanúšikov značky JCB prezentáciu pod názvom JCB eXperience day, ktorá sa konala v kameňolome spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., vo Vígľaši. Napriek daždivému počasiu pri prípravách sa počasie počas akcie umúdrilo a bolo nádherne slnečno, čo tiež prispelo k hojnej účasti okolo 300 návštevníkov. Počas celého dňa prebiehal pestrý a bohatý sprievodný progra... viac

Modernizácia pohonu pásového dopravníka v triediacej veži

Pásové dopravníky patria  kvôli svojej jednoduchosti a výkonnosti k najrozšírenejším dopravným priemyselným systémom pre kontinuálnu prepravu materiálu rôznej fragmentácie [1], [2]. Zaradzujeme ich k veľmi obľúbeným a účinným dopravným systémom pri kontinuálnej preprave sypkého materiálu predovšetkým na krátke a stredné vzdialenosti [3]. Kľúčovým prvkom každého pásového dopravníka je samotný dopravný pás, bez ohľadu na konštrukciu a jeho pohon. Napriek tomu, že princíp pásovej dopravy je jednoduchý, samotná konštrukcia pásového dopravníka s ohľadom na množstvo rotujúcich komponentov je v... viac

Recyklace stavebního a demoličního odpadu v mezinárodním měřítku

Příspěvek se zabývá recyklací stavebních a demoličních odpadů a následným využitím při výrobě stavebních hmot a dílců. Příspěvek ukazuje mezinárodní aplikaci patentované technologie pro výrobu betonu se 100% náhradou přírodního kameniva kamenivem recyklovaným.       Společnost ERC-TECH a.s. přináší řešení pro problematiku využití stavebních a demoličních odpadů. Know-how společnosti zahrnuje přípravu recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních odpadů a dále navázanou výrobu betonu nebo betonových prefabrikátů s využitím pouze recyklovaného kameniva.      Využití řešení společnosti ERC-T... viac

130 rokov výroby cementu na Slovensku

Začiatky výroby portlandského cementu v Ladcoch sú spojené s menom viedenského  bankára a veľkostatkára Adolfa Schenka. Ten sa v roku 1889 rozhodol postaviť v tejto dedinke na Považí novú cementáreň. Reagoval na prudký rozmach priemyslu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a snažil sa pri tom využiť výskyt kvalitného vápenca na svojom pozemku. V tomto roku oslavuje cementáreň v Ladcoch svoje 130. narodeniny. O jej minulosti i dnešných zámeroch sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom Ing. Antonom Barcíkom. Firmu riadi štvrť storočia a historicky je už jej 17. generálnym  riaditeľom.     Za 130 roko... viac

RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

    Od začátku roku 2019 je řešen výzkumný projekt technologické agentury TAČR pod stejným názvem jako je název příspěvku s označením TH04030342. Tento tříletý výzkumný projekt se zaměřuje na rozšíření použitelnosti recyklovaných stavebních materiálů (RSM) v dopravních a inženýrských stavbách. Jedná se především o využití směsného stavebního recyklátu, používaného k úpravě a sanacím podloží vozovek pozemních komunikací. Uplatněním tohoto materiálu na základě výsledků výše zmíněného výzkumného projektu bude podpořen prodej kvalitních stavebních recyklátů a snížení ceny výkupu stavebně demoliční... viac

AIR TRITIA – systém riadenia kvality ovzdušia miest

Problematika znečisťovania ovzdušia je špecifická svojím dosahom. Nie je možné efektívne sa jej  venovať iba v rámci striktne určených geografických hraníc jednotlivých štátov. Na Slovensko, ale najmä Česko okrem miestnych zdrojov znečisťovania zasahujú diaľkovo prenášané emisie znečisťovateľov z priemyselných aglomerácií z Poľska. Preto opatrenia zamerané na elimináciu znečistenia ovzdušia vyžadujú spoluprácu na nadnárodnej úrovni. Ak chceme efektívne riadiť kvalitu ovzdušia, nie je to možné len na národnej alebo regionálnej úrovni. Stavebná fakulta spoločne s Výskumným centrom Žilinskej univ... viac

Systematické odstraňovanie bariér už aj na Slovensku

Skôr ako podáme informáciu, ako sa rieši táto citlivá téma na Slovensku, treba priblížiť túto problematiku z celosvetového a európskeho pohľadu. Spomenieme aj históriu riešenia odstraňovania bariér a základné opatrenia a normy. Náš magazín má za cieľ pomáhať v tejto oblasti a vytvárať prostredie pre rozvoj mobility a odstraňovanie zábran, byť pri všetkých významných udalostiach, aby sme vám podávali dôležité informácie o realizáciách odstraňovania bariér na Slovensku.    Komplexné riešenie odstraňovania bariér vo svete sa začalo v roku 2012 vytvorením pravidiel medzinárodnou globálnou inštitúc... viac

Axiálne piestové regulačné čerpadlo A11VO série 41

Čoraz viac výrobcov mobilných pracovných strojov skúša konať v súlade so sprísnenými špecifikáciami pre výfukové emisie terénnych vozidiel pomocou hybridizácie. Tento trend je podporený aj pokrokom v elektronifikácii.  Axiálne piestové čerpadlo A11VO série 41 zodpovedá tomuto trendu. Vzhľadom na široký rozsah hydraulických, elektrohydraulických a plne elektronických regulácií, ako aj robustnému dizajnu môže byť použité v rôznych vysokovýkonových aplikáciách, napr. lesných strojoch, bagroch, damperov a podobne. Funkcia a benefity Vhodné na použitie v hybridných a elektronifikovaných aplik... viac

STROJ KTORÉMU MÔŽETE VERIŤ - JCB 220X

Víziou spoločnosti JCB bolo navrhnúť a skonštruovať najvyspelejšie 20-tich tonové pásové rýpadlo. Technické tímy vypočuli požiadavky zákazníkov a dotiahli každý detail tohto rýpadla svetovej triedy do konca. JCB dizajn sa opiera o kvalitné materiály pre automobilový priemysel a osvedčené komponenty. Rýpadlo 220X je preto robustné a dotiahnuté do posledných detailov. Výsledkom je stroj, ktorý nemožno prehliadnuť Po štyroch rokoch vývoja hydrauliky, elektroniky a elektrických súčastí a po tisícoch hodinách testovanie odolnosti v extrémnych podmienkach JCB postavilo stroj, ktorý je extrémne siln... viac

Európske zdroje pri modernizácii dopravy na Slovensku

Doprava a jej význam neustále rastie. Je nielen prostriedkom mobility, ale aj nástrojom na zvýšenie atraktivity územia, jeho ekonomického potenciálu a kvality života obyvateľov. Dopravná obsluha územia znamená službu jeho obyvateľom a prostriedok integrácie do vyšších územných a hospodárskych vzťahov. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je jedným zo základných predpokladov rýchleho rozvoja slovenských regiónov. Slovensko má aj vďaka minulosti veľké nedostatky v budovaní diaľničnej siete, nedostatočne modernizované železničné trate, ako aj deficity pri modernizácií verejnej osobnej dopra... viac