Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Analýza fatálnych nedostatkov stavebných konštrukcií a dôsledkov z nich vyplývajúcich

Príspevok demonštruje význam technickej a štatistickej analýzy nevyhnutných porúch stavieb. Nielen z aspektu identifikácie príčin, ale aj stanovenia zodpovednosti. Napriek tlaku verejnosti a dnes už zvyčajnému náporu médií sa zvýrazňuje hlavne dôležitosť objektívneho rozboru. Príklady posudkov závažných havárií stavebných objektov ilustrujú niektoré prístupy, ako aj potrebné úpravy procesov navrhovania. 1. ÚVOD Stavebné objekty štatisticky nevyhnutne havarujú. Niektoré sa zrútia z preťaženia, ďalšie v dôsledku nedbalého návrhu a mnohé kombináciou uvedených príčin. Niektoré budovy padajú vinou... viac

Efektívna parkovacia politika ovplyvňuje dynamickú dopravu a kvalitu verejného priestoru

 Celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku od roku 1983 vzrástol z necelých 1,3 milióna na súčasných viac ako 3,3 milióna. Dôsledkom toho sa na cestách významne zvýšila intenzita dopravy a v uliciach miest vznikajú nové požiadavky na riešenie statickej dopravy. Absencia regulácie parkovania v urbanizovaných prostrediach tento problém ďalej zhoršuje. Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na iné ako na dopravné účely. Ako riešenie sa javí efektívna mestská parkovacia politika, ktorá dokáže nielen ovplyvňovať dynamickú dopravu, ale aj významne prispieť k... viac

Výstavba nového cyklomosta cez rieku Morava. Spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg

Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou troch riek Kamp – Thaya – March. Dĺžka mosta bude 270 metrov a predpokladaný termín ukončenia je v prvej polovica roka 2022. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko. Cykloturizmus je v Bratislavskom kraji veľmi obľúbeným spôsobom trávenia voľného času. Už dnes existuje v Bratislavskom kraji viac ako tisíc kilometrov značených cyklotrás. Projekt okrem ekologick... viac

Zemská kôra, trvalý zdroj tepla, chladu a elektriny

Neobnoviteľné zdroje energie, ktoré doteraz tvoria zdroje tepla, chladu a elektriny nielen na Slovensku, sa vyčerpávajú a navyše tvoria veľké množstvo skleníkových plynov, ktoré už začali pôsobiť na zemskú klímu zrýchleným tempom, čoho sme očitými svedkami po celom svete či už pri topení ľadovcov, alebo zmenšovaní snehovej pokrývky plôch v Alpách, Himalájach a na póloch Zeme. Narastá aj znečistenie zemskej kôry a podzemnej vody . Zmena klímy sa prejavuje tiež enormnými výkyvmi počasia na miestach, kde sa vôbec nevyskytovali napríklad hurikány, alebo rýchlym a náhlym zvyšovaním priemerných tepl... viac

Bonusy a zľavy na cestovanie na jednom mieste - ZSSK ponúka cestujúcim možnosť ušetriť až štvrtinu z ceny lístka a ďalšie mnohé výhody

Stačí na to pár klikov. Každé euro sa dnes ráta. Železničná spoločnosť Slovensko ponúka svojim klientom v jednom balíku lacnejšie cestovanie aj mnoho ďalších benefitov. Vstupnou bránou do sveta výhodnejšieho a modernejšieho cestovania je zákaznícke konto ZSSK ID, cez ktoré môžu klienti Železničnej spoločnosti Slovensko nastupovať do vlakov tými istými dverami ako ostatní cestujúci, ale za finančne výhodnejších podmienok a s lepším servisom. Vďaka ZSSK ID a mobilnej aplikácii Ideme vlakom majú jednoduchší prístup k službám a informáciám ZSSK – nosia ich doslova vo vrecku.  Pri zľavách nie je ni... viac

Technológia eFusion

Vývoj a výskum, úroveň vedeckého poznania, ale hlavne ich pretavenie do aplikačnej praxe ako využiteľný inovačný potenciál sú základom udržateľného rozvoja spoločnosti. Vedecké poznanie zároveň prináša odpovede a ponúka možnosti, ako čeliť globálnym spoločenským výzvam, ktoré sú a budú neustále prítomné. Najväčšou súčasnou globálnou výzvou sú klimatické zmeny a nedostatok čistých energetických zdrojov, čo vytvára predpoklady na vznik nerovnováhy a napätia v spoločnosti. Kľúčový problém klimatických zmien je dnes ich dynamika, ktorá je viac ako 20-krát vyššia ako kedykoľvek v histórii Zeme a ot... viac

IT Budúcnosť nových informačných technológií - Multikanál SITEL

Flexibilita systému, rýchlosť výstavby, úspora stavebných materiálov a nákladov  Spoločnosť SITEL, s. r. o., má dlhoročné skúsenosti na Slovensku v oblasti výstavby integrovaných telekomunikácií, ponúka špičkové produkty a riešenia, široký sortiment moderných telekomunikačných technológií. V zahraničí pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností v ČR, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a na Ukrajine.  Predstavujeme silnú spoločnosť, popredného dodávateľa a overeného spoľahlivého partnera v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmov. SITEL, s. r. o., priebežne rozvíja aktivity vo viace... viac

Editoriál - Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Magazín vstupuje do XVI. ročníka. Dlhoročná tradícia nás zaväzuje prinášať stále nové a zaujímavé odborné články z poznania vedecko-technického napredovania, hospodárskeho vývoja v krajine i z aktuálneho života obchodných firiem. Magazín je oknom do všetkých oblastí národného hospodárstva a jeho obsah je kreovaný aktuálnym vývojom a dianím v spoločnosti. Náročné obdobie pandémie je pre každého z nás skúškou, ako vieme prežiť. Životné prostredie, podmienky sa výrazne zmenili a my sme nútení nastaviť nové pravidlá a formy komunikácie. Naším cieľom je udržateľnosť projektu nášho magazínu. Piliero... viac

Vývoj koľajovej dopravy vo VYSOKÝCH TATRÁCH

PROJEKTY Z FONDOV EÚ NA MODERNIZÁCIU DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VO VYSOKÝCH TATRÁCH, OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA  2014 – 2020. V súčasnosti si pripomíname 150 rokov od výstavby Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ), ktorá významne prispela k hospodárskemu, ekonomickému rozvoju a rastu cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Prevádzka na železničnej trati Žilina – Poprad a Poprad – Spišská Nová Ves sa začala 12. decembra roku 1871. Záujem o Vysoké Tatry neprestajne rástol a už od roku 1884 boli z Viedne do Vysokých Tatier vypravované mimoriadne vlaky.  V podtatranskej oblasti z Popradu... viac

Nejúspěšnější návěs pro těžkou a nadrozměrnou dopravu na trhu

Dnes bychom našim čtenářům rádi představili nejúspěšnější speciální návěs v těžké a nadrozměrné dopravě nejen na českém a slovenském trhu. Výrobce GOLDHOFER je v oboru „Těžká a nadrozměrná doprava“ opravdovým pojmem, a když k tomu přidáme označení návěsů řady MPA a MPA-V (hlubinné provedení návěsu), pak můžeme přidat i označení „nejúspěšnější, nejprodávanější, nejspolehlivější“. „Jedná se bezpochyby o náš klenot z prodejního portfolia od zn. Goldhofer“, říká Jaroslav Vladyka, jednatel firmy VLADYKA s.r.o. Chrudim. Tato společnost zastupuje zn. GOLDHOFER na českém a slovenském trhu již ví... viac