ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Kontroly stavu mazív v prevádzke

V tribotechnickej praxi sa stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky, mazacích služieb, ale aj z nesprávnych postupov a spôsobov kontroly stavu mazív v prevádzke. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná hlavne na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a zariadení. Tento stav vyplýva možno aj z toho, že ide o odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje okrem teoretických poznatkov určitú profesi... viac

BUDEME AUTAMI JAZDIŤ V PELOTÓNE?

MOBILITA PO ÉRE AUTOMOBILOV Dnes sa môžeme zúčastniť na diskusii temer na každom fóre, ak oslovíme okolie témou e-mobilita, „autopilot“, resp. automatizácia pohybu človeka alebo aké zdroje pohonu – elektrická energia, ropa, slnko, voda, vietor – budú pre pohyb dôležité. V prvej priemyselnej revolúcii sa preslávila (už prekonaná) vodná para, elektromotory ako fenomén 2. priemyselnej revolúcie prešli do pohonu dopravných strojov, v 3. priemyselnej revolúcii elektronika rozhýbala komunikáciu, štvrtou priemyselnou revolúciou je megapohyb v sieťach ľudí, strojov a služieb. Od prašných ciest po výst... viac

Slovenskí študenti prešli na liter paliva skoro 400 km

V dňoch 22. až 24. septembra 2017 sa tím študentov FME Racing Team zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zúčastnil na podujatí Shell Eco-marathon Türkiye v Istanbule. Bolo to kvalifikačné podujatie na celoeurópsku súťaž Shell Eco-marathon Europe. Súťažný tím tvoria študenti Ústavu dopravnej techniky a konštruovania, pričom zahŕňa študentov zo všetkých troch stupňov štúdia. Podstatou súťaže Shell Ecomarathon je navrhnúť vozidlo, ktoré bude mať najvyšší dojazd na jeden liter paliva. Súťaž je rozdelená do 3 kategórií podľa druhu pohonu: pohon spaľovacím motorom, ele... viac

MSV BRNO / 9. – 13. 10. 2017 BRNO, Česká republika

Jubilejný 60. medzinárodný strojársky veľtrh prebehne spoločne s veľtrhmi IMT, WELDING, FOND-EX, PLASTEX a PROFINTECH v termíne 1. – 5. 10. 2018. Ročník 2017 potvrdil pozíciu MSV ako najvýznamnejšieho strojárskeho veľtrhu strednej Európy a v rade parametrov bol v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi rekordný. Prišlo 1 631 vystavovateľov z 32 krajín a viac ako osemdesiattisíc návštevníkov. To je bilancia 59. medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Úspech 59. ročníka MSV odráža rast priemyslu a pozitívnu ekonomickú náladu v Českej republike. Tá v súčasnosti patrí k ekonomickým premiantom Európskej... viac

SÚŤAŽ STROJNÍKOV 2017

V sobotu 30. 9. 2017 sa v priestoroch centrály Zeppelin SK v Banskej Bystrici konal 18. ročník súťaže strojníkov. Viac ako 300 návštevníkov videlo výkony na strojoch Caterpillar v súťažnom prostredí. Taktiež mali možnosť pozrieť si videá strojov Caterpillar cez virtual reality okuliare ako aj manilpuláciu na minirýpadle Caterpillar. „Rekordná účasť na tohtoročnej súťaži strojníkov potvrdila, o akú kvalitnú a vysokoprofesionálnu akciu ide. Na súťaži, ktorej od začiatku prialo krásne jesenné počasie, sa zúčastnilo 83 súťažiacich a takmer 300 divákov. Mohli si pozrieť dve dynamické a dve statické... viac

Prehĺbenie poznatkov a popularizácia technického školstva

V dňoch 27. a 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady. Poslaním vedeckej konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotec... viac

DNI slovenských cestárov

Vodiči sypačov si zmerali svoje sily v jazde zručnosti U ž 13. ročník Cestárskeho rodea sa uskutočnil 12. – 13. októbra 2017 v Patinciach v rámci Dní slovenských cestárov 2017. XXII. ročník konferencie usporiadala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra, a. s. V súťaži sypačov si zmeralo sily 19 vodičov vykonávajúcich zimnú údržbu cestných komunikácií na Slovensku a v Česku. Cieľom súťaže je zábavnou formou propagovať náročnú prácu vodičov sypačov pri vykonávaní zimnej údržby. Súťažným vozidlom bol dvojnápravový MAN s manuálnou prevodovkou, nadstavb... viac

Využitie recyklátov do konštrukcií vozoviek

Recyklácia stavebných materiálov je dôležitý nástroj na zachovanie udržateľného rozvoja a možný kompromis medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia. V súčasnosti treba riešiť otázku úspory energetických prírodných a surovinových zdrojov. Klasické prírodné zdroje sa čoraz viac zmenšujú a, naopak, skládky s priemyselným odpadom sa zväčšujú, zaberajú pôdu a ničia životné prostredie. Je nevyhnutné zaoberať sa problematikou úspory prírodného stavebného materiálu pri výstavbe a rekonštrukcií cestnej siete a nahrádzať ho druhotným odpadom. Pri návrhu hydraulicky stmelených zmesí je mož... viac

BETÓN 2017

4. – 6. OKTÓBER 2017 Dvanásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese za prítomnosti vyše 240 účastníkov. Konferenciu organizuje Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) pravidelne každé dva roky už od roku 1995. Konferencia sa zameriava na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení na výrobu a dopravu betónu. V úvode konferencie predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. P. Kováčik, PhD., MBA, informoval účastníkov... viac

Medzinárodný demo veľtrh steinexpo 2017 uzavrel svoje brány

Stein expo je medzinárodný demo veľtrh stavebných a banských strojov, ktorý sa koná každé 3 roky v nemeckom lome pri meste Homberg\Nieder-Ofleiden. Tento rok sa konal v poradí už 10. ročník tohto veľtrhu na ktorom sa tento rok zúčastnilo 293 vystavovateľov z toho 75 zahraničných.  Cieľom jubilejného 10. ročníka, ktorý sa konal od 30. 8. do  2. 9 2017  bolo prekonať návštevnosť z roku 2014, kedy jeho bránami prešlo 48 130 návštevníkov. Tento rok prešlo bránami celkovo 53 890 návštevníkov a až 92% z nich prišlo z čisto profesionálneho záujmu, čo occenili aj vystavovatelia, ktorý predvádzali dyna... viac