ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Medzinárodná konferencia Technika ochrany prostredia – TOP 2018

24. ročník konferencie TOP 2018 sa konal v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier – v Hoteli Panorama Resort na Štrbskom Plese v termíne 17. – 19. 9. 2018. Účastníkov privítalo veľmi príjemné slnečné prostredie a milý personál hotela. Konferenciu založil a organizuje Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality Strojníckej fakulty STU v Bratislave v spolupráci s MŽP SR a pod záštitou ministra MŽP SR a rektora STU v Bratislave. Konferencia prebiehala podľa dlhoročne osvedčeného scenára. V rámci plenárneho rokovania (prvý deň poobede) odznelo päť prednášok, ktoré nazna... viac

LIGNUMEXPO - LES 2018

V dňoch 18. septembra až 21. septembra 2018 sa v Nitre uskutočnil veľtrh Lignumexpo – Les 2018, ktorý má v histórii Agrokomplexu – Výstavníctva Nitra už 21-ročnú tradíciu. Súčasťou veľtrhu bol 17. ročník prehliadky lesného hospodárstva. Veľtrh Lignumexpo – Les je zaradený do prestížneho kalendára svetových odborných veľtrhov podporovaných Európskym združením výrobcov drevoobrábacích technológií EUMABOIS už od roku 2006. Na veľtrhu sa zúčastnili vystavovatelia zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska, Maďarska a ďalších krajín. V 3 pavilónoch A, B, F... viac

BECEP - Bezpečnosť cestnej premávky 2018

V dňoch 12.09. 2018 – 14.09.2018 sa konala už po štrnásty krát konferencia s medzinárodnou účasťou s tematikou bezpečnosti cestnej premávky v hoteli Atrium v Starom Smokovci. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra dopravy SR. Podujatia sa zúčastnilo do 120 účastníkov, pôsobiacich v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy. Počas konferencie bolo prednesených 19 odborných príspevkov a 2 firemné prezentácie.  Po odbornej stránke konferenciu zabezpečovala Slovenská cestná spoločnosť – pobočka pri Slovenskej správe ciest spoločne so Slovenskou správou ciest. Cieľom konferencie bolo poskytnúť... viac

VÝROBA BETÓNU 2018

3. – 4. 10. 2018 Ďalší ročník odborného seminára sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese za prítomnosti vyše 200 účastníkov. Tento odborný seminár organizuje Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) pravidelne každé dva roky už od roku 2000. Odborný seminár sa zameriava na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určený výrobcom betónu a prísad do betónu, ďalej výrobcom strojov a zariadení na výrobu a dopravu betónu, pracovníkom stavebných firiem zhotovujúcich stavby z betónu a železobetónu a pracovníkom skúšobní v odbore stavebníctva. V... viac

Odvodňovacie práce s čerpadlami Atlas Copco

Suché slnečné leto je už, bohužiaľ, za nami a väčšina stavebných spoločností aktuálne rieši nutnosť odčerpávania povrchových a podzemných vôd na staveniskách. Spoločnosť Kolex, s. r. o., môže ponúknuť bohaté skúsenosti v tejto problematike a niekoľko variantov riešenia s čerpadlami Atlas Copco. Odčerpávanie znečistenej vody pomocou elektrických ponorných čerpadiel je na Slovensku stále najzaužívanejší spôsob. Pôvodom švédska značka WEDA (aktuálne už patriaca pod spoločnosť ATLAS COPCO) má veľmi dobré meno predovšetkým v severnej a strednej Európe vďaka viac ako 60-ročnému vývoju a výrobe elekt... viac

EFEKTÍVNE VYUŽITIE LED ZDROJA SVETLA A TEPLA v budovách budúcnosti

Článok stručne opisuje, ako efektívne prepojiť elektrické a tepelné inžinierstvo, aby sa zvýšila efektívnosť energeticky pasívnych stavieb, ktoré využijú aj stratové teplo z osvetľovacích telies využívajúcich svetelné zdroje LED. Svetlo je neodmysliteľnou súčasťou nášho životného a pracovného prostredia. Ako jeden zo základných fyzikálnych faktorov má nenahraditeľnú funkciu pre zabezpečenie funkčného využitia architektonického prostredia. Nedostatok denného svetla v interiéroch sa rieši inštaláciou osvetľovacích telies (svietidiel), ktoré patria do veľkej skupiny tzv. technických zar... viac

MAZIVÁ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Základnou surovinou na výrobu mazacích prostriedkov, mazív je ropa. Význam ropy vzhľadom na súčasnú situáciu netreba zvlášť zdôrazňovať. Z hospodárskeho významu ropy vyplýva potreba úsporného hospodárenia s mazivami a tiež zistenie pôsobenia ich vplyvu na životné prostredie. Z toho dôvodu vzniká aj otázka o správnom hospodárení s použitými, resp. opotrebovanými odpadovými olejmi a o používaní sortimentu takých mazív, ktoré sú priaznivé k životnému prostrediu. Súčasná celková spotreba mazív v Slovenskej republike (SR) sa odhaduje zhruba na 49 kt, z toho 25 kt tvoria automobilové mazivá a 24 kt... viac

PROGRAM TÝCHTO DNÍ (AJ V AUTOSEKTORE) JE UDRŽAŤ SA V ÚSPEŠNOM PODNIKANÍ

Po mnohých rokoch sa väčšina obyvateľov priemyselných štátov zaoberá neočakávanou otázkou. Namiesto toho, aké auto si kúpim (potrebujem ho, lebo…), je otázka všeobecne „modernejšia“ – kúpim si ďalší spotrebič? Taký, ako do domácnosti ?! Alebo budem mať ďalej istotu v energetickom mixe – domácnosť s elektrickými spotrebičmi a auto na ropné produkty (okrem kúrenia to opačne nemávame). Technikov a zodpovedných ľudí aktívnych generácií (teda od 25-ročných juniorov až po 65-ročných seniorov v pracovnom pomere) zaujíma zmysel ich práce v širších súvislostiach. Diskusie pracujúcich na miestach súvisi... viac

PRVÁ NÍZKOTLAKOVÁ LESNÁ PNEUMATIKA NA SVETE

Minimálne zhutňovanie pôdy/Vysoká trakcia/Vynikajúca palivová efektívnosť a výborné samočistiace vlastnosti/Alliance F344 ELIT (Low Pressure) pracuje v porovnaní so štandardnými lesnými pneumatikami na polovičnom hustiacom tlaku/Až o 20 % väčšia stopa. Alliance predstavila ďalšiu revolučnú pneumatiku – Alliance F344 ELIT (Low Pressure). Prvá lesnícka nízkotlaková pneumatika na svete debutovala na výstave Euroforest vo Francúzsku (jún 2018). Roky odborného posudzovania, rozsiahleho výskumu a intenzívneho testovania viedli k prelomovej technológii ELIT. ELIT znamená nízkotlakovú pneumatiku... viac