Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

Slovenské stavebníctvo DNES

O najnovšie informácie zo stavebného sektora a jeho vnútornú konšteláciu činných osôb a firiem sme požiadali prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA. Redakcia magazínu STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA ďakuje za poskytnutie rozhovoru a priblíženie aktuálnej situácie a potrieb v slovenskom stavebníctve.  Stavebníctvu na Slovensku sa v poslednom období darí, bude pozitívny vývoj pokračovať? Áno, stavebníctvu sa darí, ekonomicky zažíva ekonomicky priaznivé obdobie, a to v novej výstavbe tak v opravách a údržbe. Ťahúňom novej výstavby je predovšetkým súkromný s... viac

Česko-slovenské podnikateľské fórum v Žiline

Dňa 9. apríla 2019 sa konalo v hoteli Holiday Inn v Žiline v rámci PROPED (projekt ekonomickej diplomacie) Česko-slovenské podnikateľské fórum. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia 21 českých firiem a 20 slovenských firiem, čo predstavovalo viac než 60 osȏb. Tohtoročné podnikateľské fórum nadviazalo na Česko-slovenské ekonomické fórum v Žiline zo dňa 4. júna 2018 pri príležitosti 100. výročia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hlavnými organizátormi tohtoročného fóra boli Veľvyslanectvo ČR v Bratislave a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) v Žiline. Obidve inštitúcie spolupracovali p... viac

FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY - 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie

Spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železnicami Slovenskej republiky Bratislava a s podporou Zastúpenia Európskej únie na Slovensku zorganizovali úspešný jubilejný 15. ročník uznávanej medzinárodnej konferencie Fórum koľajovej dopravy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. marca v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava. Záštitu nad konferenciou tradične prevzal minister dopravy a výstavby SR a rektori technických univerzít z Bratislavy,zo Žiliny a z Košíc. Na konferencii sa zúčastnilo 240 záujemcov z 8 krajín vrátane Slovenska.... viac

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku

Cestná konferencia v znamení 50. výročia výstavby diaľnic na Slovensku Päťdesiat rokov skúseností z výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, financovanie a výstavba cestnej infraštruktúry, vplyv cestnej dopravy a líniových stavieb na životné prostredie. O týchto a ďalších témach diskutovalo na Cestnej konferencii 300 odborníkov z celého Slovenska.   Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 26. – 27. marca 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2019. Tento ročník bol okrem tradičných tém venovaný pripomenutiu 50... viac

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 18. ročník konferencie SAAV

Už niet žiadnych pochýb. Slovenskej asociácii pre asfaltové vozovky (SAAV) sa podarilo začleniť svoju konferenciu do kalendára úspešných odborných akcií na Slovensku. Veď ako inak pri dvojročnom cykle možno hodnotiť fakt, že v tomto roku sa konal už jej 18. ročník. Záujem o aktívne vystúpenie, resp. propagáciu spoločností na tohtoročnom ročníku konferencie organizátorov príjemne prekvapil. Podobne ako celkový počet účastníkov, ktorých bolo viac ako sto- päťdesiat. Na úvod vystúpil predseda SAAV Ing. P. Kovaľ s informáciami o výrobe asfaltových zmesí v roku 2017 a 2018 na Slovensku a v Európe.... viac

Finále 12. ročníka Strojárskej olympiády, deň otvorených dverí na SjF a súťaže Grand Prix 2019

Dňa 21. 2. 2019 sa uskutočnilo na Strojníckej fakulte STU v Bratislave finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, 4. ročníka Grand Prix a Deň otvorených dverí s prehliadkou laboratórií. Projekt Strojárska olympiáda vznikol pred 12 rokmi s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skú... viac

VYUŽITIE EXTERNÉHO PREDPÄTIA PRI REKONŠTRUKCII HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA RUŽÍN

V poslednom čase sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mosty postavené v 60. rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa prejavuje na ich zlom technickom stave. Na viacerých konštrukciách sú pozorované viaceré vážne poruchy ako nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, silná degradácia predpätia a pod. Tieto poruchy majú pôvod v tzv. detských chorobách a okrem iného sa ako významný faktor ukazuje kvalita realizačných prác. Ide predovšetkým o veľmi nízku úroveň ochrany predpínacej výstuže.... viac

Nová výrobná hala KEESTRACK v Šternberku - Viac miesta, viac možností

Viac ako 500 hostí – predstaviteľov samosprávy, distribútorov, zákazníkov a dodávateľov – oslavovalo spoločne s firmou Keestrack GRAND OPENING novú výrobnú halu v českej pobočke Keestrack – CZ v Šternberku. Nový komplex veľkosti 8 740 m² ukončuje druhú fázu dlhodobého rozvoja hlavného výrobného závodu KEESTRACK. Keestrack dnes Ako nezávislú rodinnú medzinárodnú firmu Keestrack vedú majitelia Kees Hoogendoorn a jeho manželka Annet Schoenmaker. Sídlo spoločnosti je v belgickom Bilzene. Spoločnosť priamo zamestnáva viac ako 700 zamestnancov vo svojich medzinárodných výrobných závodoch, distribučn... viac

Špecifiká betónu pre rôzne druhy stavieb

Pred pätnástimi rokmi, v júli 2004, sa zrušením pôvodnej normy na zhotovovanie a kontrolu betónových konštrukcií začala nová epocha označovania, výroby a kontroly betónu. V tom čase už platná STN EN 206-1 zaviedla pojem špecifikácie betónu, čiže súhrnu technických požiadaviek odovzdaných výrobcovi betónu vo forme požadovaných vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, respektíve požiadaviek na jeho zloženie. V súčasnosti platná STN EN 206+A1 spolu s národnou prílohou STN EN 206/NA stanovujú spôsoby klasifikácie jednotlivých charakteristík betónu uvedených v špecifikácii, požiadavky na zloženi... viac

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY

Podľa údajov Slovenskej správy ciest (SSC) bola k 1. 1. 2018 dĺžka ciest a diaľnic na Slovensku 18 056,8 km. Z toho iba 112,2 km sú cementobetónové vozovky, čo je asi 0,6 % z celkovej dĺžky. Dominancia asfaltových vozoviek u nás je teda jednoznačná. Podobná situácia je však v celej Európe. Veď z celkovej dĺžky cestnej siete, ktorá je v súčasnosti viac ako 5 miliónov kilometrov, vyše 90 % tvoria asfaltové vozovky. Nemalý ekonomický význam má aj priemysel súvisiaci s výrobou a so spracovaním asfaltu a asfaltových zmesí. Viac ako 10 000 spoločností a vyše 180 000 pracovných miest, to sú ozaj veľa... viac