ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Strojársky veľtrh v Brne v znamení česko-slovenských výročí a hľadania ciest na tretie trhy

Najväčší stredoeurópsky veľtrh v oblasti priemyslu a strojárstva, ktorý sa v októbri tradične konal na brnianskom výstavisku, kládol dôraz na pripomenutie okrúhlych historických výročí. Sto rokov od vzniku spoločného štátu podčiarkol česko-slovenský charakter viacerých otváracích aj sprievodných podujatí. Medzinárodný strojársky veľtrh sa uskutočnil už vo svojom 60. ročníku a výstavisko si zároveň pripomenulo 90. výročie. Ako pripomenul Jiří Kuliš, generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno a. s., o umiestnenie výstavného areálu do Brna za prvej ČSR sa zaslúžili Slováci, keď ich zástupcovia... viac

Nové Iveco Stralis X - WAY

IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu World Class Manufacturing – medzinárodnej metodiky organizácie výrobného cyklu s cieľom spravovať svoje výrobné závody čo najefektívnejšie. Preslávený podvozok Trakker a terénne schopnosti s najlepším užitocným zatažením vo svojej triede IVECO svojím novým modelovým radom ažkých nákladných vozidiel Stralis X-Way rozširuje ponuku a vypa medzeru v ponuke isto cestného modelového radu St... viac

Transportbetón na Slovensku

Betón patrí medzi tradičné stavebné materiály a je celosvetové najpoužívanejším stavebným materiálom. Je to hlavne z dôvodu jeho spoľahlivej pevnosti, dlhej životnosti a prístupnej ceny. V súčasnosti sa do popredia tlačí aj fakt, že je to stavebný materiál vyrobený z prírodných surovín, je 100%-ne recyklovateľný a má výraznú schopnosť tepelnej akumulácie (v zime teplo zadržiava a v lete naopak znižuje teplotu v budove).  Zvyšujúce sa nároky na kvalitu stavieb znamenajú aj vyššie nároky na súčasný betón a taktiež na jeho dopravu na stavbu, ktorá sa už stala neoddeliteľnou súčasťou dodávok betón... viac

BETÓN NA SLOVENSKU 2014 - 2018

V dňoch 17. a 18. mája 2018 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline uskutočnila Celoslovenská konferencia fib Betón na Slovensku 2014 – 2018.  Betonárske konferencie organizuje Slovenský národný komitét od roku 1998. V zborníkoch z konferencií a následne v Národných správach pre kongresy sú podrobne zdokumentované štvorročné výsledky projekčnej, realizačnej a vedeckovýskumnej činnosti slovenských  betonárov. Konferencia sa konala pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského národného komitétu fib a záštitu nad konferenciou prevzali PaedDr. Árpád Érsek, minister MDV SR, a prof. PhD.... viac

RECYCLING 2018

V dňoch 18. až 19. apríla 2018 sa v Brne uskutočnil už 23. ročník tradičnej konferencie s medzinárodnou účasťou RECYCLING 2018, venovaný problematike recyklácie stavebných a demolačných odpadov. Na konferencii sa zišlo viac ako sto odborníkov z Českej a zo Slovenskej republiky, ktorí sa touto aktuálnou problematikou zaoberajú. Medzi účastníkmi boli tradične nielen zástupcovia recyklačných firiem a dodávateľov zariadení na recykláciu, ale tiež rad zástupcov z výskumných a vysokoškolských pracovísk, ktorí sa dlhodobo venujú výskumu v oblasti výroby a využívania recyklátov zo SDO. Za veľmi prínos... viac

Progresívne technológie výstavby betónových mostov

S cieľom čo najviac zefektívniť výstavbu mostov v rôznych geografických, geologických a spoločenských podmienkach sa za posledných niekoľko rokov vo svete vyvinuli mnohé inovatívne stavebné postupy a konštrukčné riešenia. Článok prináša prehľad štyroch najrýchlejšie sa rozvíjajúcich progresívnych technológií výstavby mostov, ktoré sa začali výraznejšie formovať až začiatkom 21. storočia a majú veľký potenciál rozvoja v budúcnosti. Flexi-arches (Flexibilné oblúky) [7] Oblúkové mosty patria medzi najefektívnejšie mostné konštrukcie s dlhou životnosťou a pôsobivým estetickým vzhľadom. Ich výstavb... viac

NOVÉ FORMULÁCIE PRIEMYSELNÝCH MAZÍV

Priemyselné mazivá predstavujú široký sortiment, a to čo do počtu jednotlivých druhov a tiež samotnej spotreby. Pri výbere a hodnotení priemyselných mazacích olejov, mazív sa používajú platné normy, metódy a postupy, teda štandardné skúšky. Ide o normy STN,  skúšky podľa ASTM (American Society of Testing and Materials), resp. normy DIN a iné. Uvedené skúšky pri výbere a hodnotení mazív používajú najmä tieto tri organizácie, spoločnosti : Výrobcovia prísad a mazív pri výrobe, formulácii  nových výrobkov Výrobcovia strojov a zariadení na stanovenie základných tribologických požiadaviek, vl... viac

Sanácia a spevnenie krajníc cestných komunikácií s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej dopravy systémom BG LEFIX®

Dnes dopravný ruch stále rastie, čoho dôsledkom sa krajnice úzkych ciest, ale aj križovatiek čoraz častejšie poškodzujú. To zapríčiňuje nielen stále sa zvyšujúce náklady, ale narúša sa bezpečnosť premávky a v neposlednom rade bezpečnosť účastníkov premávky. Tento článok popisuje problematiku závažných porúch týkajúcich sa najmä krajníc asfaltových vozoviek cestných komunikácií na území Slovenskej republiky. Oboznámime vás s návrhom praktického aj ekonomického riešenia opravy, respektíve sanácie s použitím prefabrikovaného betónového výrobku spoločnosti Hydro BG, s. r. o. Súčasný stav porúch kr... viac

Komatsu Europe predstavuje kolesové rýpadlo PW160‐11

Všestranné, kompaktné a výkonné Spoločnosť Komatsu Europe predstavuje nové kolesové rýpadlo PW160‐11. Ideálny na staveniskách s obmedzeným priestorom alebo na mestských územiach. Tento kompaktný stroj predstavuje všestranného pomocníka, ktorý je vybavený novými funkciami. Rýpadlo disponuje výkonným motorom v súlade s emisnými štandardmi EÚ stupňa IV a umožňuje nižšiu spotrebu paliva o 4 %. Vďaka rovnakým základným rozmerom stroja, prepojeniu a hlavnému hydraulickému ventilu Komatsu PW160-11 je postavený na uznávaných výhodách svojho predchodcu a navrhuje pokroky v dizajne a technológii, ktoré... viac

Vodné mlyny na Malom Dunaji

      Mlynárstvo na našom území oddávna patrilo medzi pomerne rozšírené remeslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. Vodné mlyny sa na území Slovenska rozšírili až po relatívnom ustálení pomerov v Európe v 8. a 9. storočí. Ich dynamický rozvoj nastal koncom 13. storočia. Po zákaze prevádzky lodných mlynov na riekach v 18. storočí, hlavne na Dunaji a Váhu, ako prekážok intenzívnejšej lodnej dopravy sa mlyny presťahovali na menej frekventované vodné toky a boli prebudované na stacionárne pobrežné mlyny. Práve na Malom Dunaji bola vybudovaná sústava pobrežných kolových mlynov v... viac