Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

O nás

Magazín poskytuje priestor na široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, osôb pôsobiacich v segmente stavebníctva, dopravy, infraštruktúry, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby. 

Predstavuje  výskum a vývoj nových materiálov, technológií ako napríklad elektrifikácia, digitalizácia výrobných procesov, automatizované vozidlá, integrácia súkromnej a hromadnej dopravy a i. 

Neoddeliteľnou súčasťou periodika je uverejňovanie technických informácií a ponuka rôznej mechanizácie, stavebných, cestných, koľajových a dopravných strojov používaných v hospodárstve krajiny. 

Magazín poskytuje priestor aj pre univerzity, vysoké školy na prezentáciu vybraných projektov a vedecko-technických poznatkov. Informuje o odborných publikáciách a dianí na fakultách.     

V roku 2020 otvoril 15. ročník širokospektrálneho periodika, ktorý si našiel svojich čitateľov, odberateľov a priaznivcov z celého Slovenska a Českej republiky. Do popredia sa dostáva aj vďaka pestrému prehľadu odborných tém, uverejňovaním nezávislých a mienkotvorných informácií od autorov, špecialistov zainteresovaných v odbore, ktoré magazín prezentuje v príslušných rubrikách.

Magazín upriamuje pozornosť svojím slobodným slovom a možnosťou uverejňovania širokého spektra informácií. Vydavateľ disponuje vlastnou rozsiahlou databázou, ktorú tvoria firemní klienti, odborníci, akademici, predplatitelia, čitatelia od vzniku periodika v roku 2006. 

Magazín si môžete objednať online alebo na adrese redakcia@ekomagazin.sk


About Us

MAGAZINE MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGY-ECOLOGY is professional periodical with focus on the latest findings in development of mobile working machines and their implementation in to practice. It provides information on machines and equipment for raw material mining and their processing, automation for construction foundation and the realization of constructions itself with a focus on all civil engineering professions. 

It is also the magazine’s mission to present the environmental aspects and to sketch the issues connected with sale, service and counseling in the process of obtaining the machines and during their operation and maintenance. We aim our attention also at current problems in the area of those industrial branches where these means of automation are implemented; we deal with the latest findings of science and technology and the current or proposed legislative applying to the field.

Magazine MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGY-ECOLOGY presents mechanical equipment used in various branches of industry, construction, agriculture, mining and wood processing industry, in road building industry. As well as municipal, handling equipment and hand tools.
 • Machines and mechanized equipment used in various industries.
 • Topical issues in the area of construction, engineering, resourceextraction, road construction
 • Handling, forestry, mining, municipal and agricultural equipment
 • Construction vehicles, oversized transport and production of building materials
 • Hand tools, equipment and safety of construction site
 • Professional topics and sophisticated technological solutions 
 • Environmental aspects of construction machinery 
 • Latest scientific and technological findings and their implementation in the field
 • State of and news in the relevant legislative in Slovakia and abroad 
 • Opinions and experience of outstanding professional specialists 
 • Use of automation in Slovakia and Czech republic
 • Trends and development in the field of civil engineering