Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kalendár akcií / Events Calendar

Mníchov, Nemecko

Medzinárodný veľtrh odpadového hospodárstva, vody a odpadovej vody.

https://www.expocs.cz/veletrhy/ifat
Štrbské pleso, Vysoké Tatry

11. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s problematikou odpadovej infraštruktúry.

http://nmc.sk/enviro2020/
Brno, Česká republika

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

V roce 2020 se souběžně s MSV konají i veletrhy IMTFOND-EXWELDINGPLASTEXPROFINTECH.

https://www.bvv.cz/msv/