Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kalendár akcií / Events Calendar

Bratislava, Hotel Bratislava

Témy seminára:

 1. Program výstavby cestnej infraštruktúry:
  Strategické plánovanie, príprava a výstavba cestnej infraštruktúry. Priortiizácia projektov. Legislatíva. Predprojektová príprava a projektová dokumentácia. Dopravné zaťaženie. Diagnostika

  vozoviek. BIM.

 2. Technický rozvoj:
  Inovatívne riešenia a nové trendy v materiáloch a konštrukciách vozoviek. Zmeny podmienok pri realizácii, poznatky z praxe. Projekty v príprave a vo výstavbe na Slovensku a v zahraničí.

https://www.kongres-studio.sk/inpage/seminar-ivana-poliacka-2021/
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, hotel Patria

Poslanie konferencie

Konferencia je určená pracovníkom stavebných firiem, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu, investorom, pracovníkom výskumu a vývoja, pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy, skúšobných ústavov a vysokých škôl, ako aj všetkým odborníkom betonárskej obce.

Ciele konferencie

• Nové poznatky z oblasti technológie výroby betónu a zvlášť pre vodu priepustného betónu, nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia betónu v stavebnej praxi.
• Nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri dodržovaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP.
• Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva a ochrany životného prostredia vo vzťahu k výrobe betónu.
• Predstavenie výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, primárnu a sekundárnu dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu, ako aj zariadenia pre debnenie a prvky pre vystužovanie betónových konštrukcií.
• Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie nových kontaktov s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov a mechanizácie pre výrobu betónu.

https://savt.sk/index.php/sk/dokumenty/konferencie
Podbanské, Grand hotel Permon

28. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

http://domtechniky@azet.sk
Bratislava, hotel Bratislava

Témy konferencie

 1. Dopravná politika do roku 2025 s výhľadom na obdobie rokov 2030 – 2040
 2. Štandardy dopravnej obslužnosti, udržateľná mobilita a verejné súťaže vo VOD
 3. Dopravná infraštruktúra a dopravné prostriedky pre VOD
 4. Integrované dopravné systémy
 5. Nové trendy vo VOD, dopady COVID-19 na VOD
https://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2021/
Bardejov, bardejovské kúpele

Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.

http://www.cestnaspol.sk/kalendar

Program:

1. PANEL: Diagnostika a obnova mostov

Téma: diagnostika, poruchy a opravy mostov.

2. PANEL: Budúcnosť vzdelávania v stavebníctve

Téma: stredoškolské, vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie odborné vzdelávanie v stavebníctve

3. PANEL: Výzvy pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody

Téma: financovanie obnovy budov a mestskej infraštruktúry, zapojenie súkromných investícií, okrúhle stoly k smart financovaniu smart budov, agregácia projektov do veľkých celkov s cieľom využiť ekonomické výhody, efektívne využívanie verejných zdrojov na obnovu a využitie skúseností z iných európskych krajín.

4. PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2021 (verejná časť VZ ZSPS)

Témastavebná legislatíva (stavebný zákon), bytová politika, verejné investície (verejné obstarávanie), vývoj cien v stavebníctve a vystúpenia sociálnych partnerov.

http://www.zsps.sk
Orechová Potôň

Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.

http://www.cestnaspol.sk/kalendar
Žilina

Odborný grarant: Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

http://marian.drusa@uniza.sk
Česká republika, Brno - Líšeň, Areál lomu společnosti Kalcit s.r.o.

V návaznosti na stále nejasnou situaci s garancí pořádání veletrhů v září tohoto roku, bylo rozhodnuto o posunu termínu konání tohoto veletrhu ze září 2021 na červen 2022.

Věříme, že nový termín bude již bezproblémový a povede se nám akci, kterou jsme museli třikrát odložit, konečně zrealizovat.

Nový termín konání veletrhu: 13. ročník veletrhu EXPO se uskuteční 7. –9. června 2022 v areálu lomu společnosti Kalcit s.r.o. v Brně – Líšni.  Veletrh EXPO je mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví, a je naprosto unikátní akcí svého druhu v České republice. O výjimečnosti veletrhu mohou svědčit čísla z minulého ročníku EXPO Lesní lom 2018: na ploše přes 60 000 m2 se představilo a své exponáty vystavilo 134 společností. Vystavovatelé se svými exponáty přilákali více než 10 tisíc návštěvníků. Společnosti zde měli dostatek prostoru pro prezentaci strojů používaných především v lomech – bagry, rypadla, nakladače, třídiče a další, ale i pro předvádění nákladních vozidel. Vystavovatelé nešetřili pozitivními ohlasy a vyjadřovali svůj zájem zúčastnit se i dalšího ročníku. Veletrh EXPO se uskuteční tentokrát v termínu 7.–9. června 2022, kdy se po čtyřleté odmlce opět otevřou pomyslné brány veletrhu.
Místem veletrhu zůstává vápencový kamenolom Lesní lom v Brně – Líšni společnosti Kalcit s. r. o., jehož prostředí dodává celému veletrhu jedinečnost. Lesní lom díky svým etážím disponuje dostatečně rozlehlou plochou pro stánky vystavovatelů, jejich často rozměrné stroje, a především demonstrační plochy určené strojům a zařízením v provozu.
Na veletrhu EXPO Lesní lom najdete vystavovatele z následujících oborů: technika a prostředky přípravy rubaniny; těžební, nakládací a přepravní technika; stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin; stroje a zařízení pro recyklaci stavebních materiálů; zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů; náhradní díly a doplňky; servisní a doprovodná činnost; nákladní vozy, vozy pro speciální účely; terénní vozy; projekční práce, poradenská činnost, odborné časopisy, školy, svazy.

http://www.tezebni-unie.cz www.expolesnilom.cz
Nemecko, Mníchov, výstavisko Messe München

Veletrh bauma, světový veletrh stavebních strojů, strojů na stavební materiály, těžebních strojů, stavebních vozidel byl odložen na podzim 2022. To je výsledkem četných diskusí mezi Messe München a špičkovými zástupci průmyslu a poradním sborem. Nové datum konání veletrhu je 24. až 30. října 2022.

Bauma se měla původně konat od 4. do 10. dubna 2022. Navzdory pandemii byl stav přihlášených vystavovatelů z tohoto odvětví extrémně vysoký. V četných rozhovorech se zákazníky však bylo  zjištěno, že dubnové datum je vzhledem ke globální pandemii plné rizik a nezodpovězených otázek. Podle převládajícího názoru je v současné době obtížné posoudit, zda globálnímu cestování, které je rozhodující pro úspěch veletrhu, bude za rok do značné míry opět bráněno.

Ve spolupráci s průmyslem již byla definována nejdůležitější průmyslová témata pro baumu v r. 2022. Veletrh se zaměří na následující témata týkající se megatrendů digitalizace a udržitelnosti:

-Cesta k nulovým emisím

-Digitální staveniště

-Stavební metody a materiály zítřka

-Cesta k autonomním strojům

-Těžba - udržitelná, efektivní, spolehlivá

K české účasti: v současné době je na veletrh přihlášeno 40 firem z ČR na rekordní výstavní ploše 7 000m2. Z českých firem s největší objednanou plochou jmenujme DOOSAN BOBCAT, TATRA, ATMOS Chrást, Hydraulika Petráš, DUVAS-UNI, KOBIT, STROS a další.

Ze Slovenska je zatím přihlášeno 6 firem na ploše 150m2

Bližší informace sdělí info@expocs.cz

http://www.bauma.de