Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kalendár akcií / Events Calendar

Bratislava

„Vážené dámy a vážení páni,

s prihliadnutím na meniacu sa situáciu v krajine organizačný výbor Cestnej konferencie 2021 sa rozhodol začať s prípravou na jej uskutočnenie. Záujmom organizátorov je usporiadať CK 2021 prezenčne s dodržaním predpísaných hygienických opatrení. CK 2021 by sa mala uskutočniť v podobnom formáte a na rovnakom mieste (hotel Hilton v Bratislave) ako minulý rok, v dňoch 29. a 30. júna 2021.

V programe CK bude moderovaná diskusia za účasti vedúcich pracovníkov MDV SR, NDS a. s. a SSC spolu s niekoľkými blokmi odborných prednášok.

Podrobnosti o plánovanom programe, podmienkach účasti prednášateľov, poslucháčov a vystavovateľov, budú oznámené všetkým záujemcom na prelome mesiacov máj a jún 2021.“

http://www.cestnaspol.sk
Areál lomu společnosti Kalcit s.r.o. v Brně – Líšeň

V návaznosti na stále nejasnou situaci s garancí pořádání veletrhů v září tohoto roku, bylo rozhodnuto o posunu termínu konání tohoto veletrhu ze září 2021 na červen 2022.

Věříme, že nový termín bude již bezproblémový a povede se nám akci, kterou jsme museli třikrát odložit, konečně zrealizovat.

Nový termín konání veletrhu: 

13. ročník veletrhu EXPO se uskuteční 7. –9. června 2022 v areálu lomu společnosti Kalcit s.r.o. v Brně – Líšni.

http://www.tezebni-unie.cz www.expolesnilom.cz