ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii. Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborník... viac

Spoločnosť KUHN-Slovakia, s. r. o., so sídlom v logistickom parku Senec je súčasťou rakúskej skupiny KUHN-Gruppe, ktorá strategicky pôsobí v oblasti stavebných strojov, manipulačnej techniky a výroby obrábacích strojov. Divízia stavebných strojov skupiny Kuhn, ktorej súčasťou je aj Kuhn Slovakia, s. r. o., združuje dcérske firmy v ôsmich krajinách strednej Európy. Je to Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko. Firmu KUHN-Baumaschinen založil v roku 1973 Günter Kuhn v Eugendorfe pri Salzburgu a dodnes funguje ako rodinný podnik. Jedným z najd... viac

Výstavba diela na dolnom toku rieky Hron priamo súvisí s vybudovaním elektrárne v Mochovciach v 80. rokoch 20. storočia. Hlavným účelom vodnej stavby je zabezpečenie akumulácie a dodávky vody potrebnej do technologického procesu atómovej elektrárne. Myšlienka stavať na Hrone veľkú priečnu stavbu sa rodila už dve desaťročia pred rozhodnutím o vybudovaní hate na Hrone, ktoré padlo začiatkom 80. rokov. Pri prvotnom zámere výstavby vodnej stavby bolo jej hlavným cieľom využitie dodávky vody do závlahového systému. Napokon malo toto dielo celkom iné určenie. História projektu atómovej elektrárne Mo... viac

Zelené mosty, ktoré môžeme vidieť aj nad slovenskými cestami, majú jediný účel: chrániť a pomáhať obnovovať kvalitu živej prírody. K trom už postaveným na Slovensku čoskoro pribudnú ďalšie. Prvé tri slovenské ekodukty sa nachádzajú na úsekoch D1 Mengusovce – Jánovce a Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján. Ich účelom je umožniť voľne žijúcim zvieratám bezpečne prekonať prekážku na ich migračnej trase. Tou prekážkou je diaľnica, vo všeobecnosti však akákoľvek dopravná líniová stavba. Zelené mosty znižujú riziko zrážky zvierat s dopravnými prostriedkami a zväčšujú akčný rádius r... viac

Upratovanie komunikácií a plôch v prostredí s vysokou prašnosťou s obmedzením potreby   Firma MTM Tech, s. r. o., a jej autorizovaný zástupca pre oblasť Slovenska uvádzajú na trh vysokoúčinný zametač popredného európskeho výrobcu upratovacej techniky COMAC. Ide o zametacie vysávačové stroje novej generácie CZ 140 T EU6 a HP 6000 EÚ 6. Stroje sú vybavené novou patentovanou technológiou na čistenie komunikácií TwinAction Systém. Táto technológia v sebe kombinuje prvky mechanického a vákuového zametania a prináša vysokú úsporu vody pri vlastnom procese zametania. Rad hydrostaticky poháňaných stro... viac

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum komplexných služieb a produktov vrátane predaja a prenájmu strojov pre stavebníctvo ako minibagre, bagre, šmykom riadené nakladače, vibračné valce, malú vibračnú techniku a vysokozdvižné  vozíky na manipuláciu s materiálmi. Na výber v segmente rýpadiel poskytujeme ekonomické riešenia s vynikajúcim pomerom cena/kvalita, a to stroje zn. Sunward. Pre náročných zákazníkov ponúkame špičkové stroje značky Takeuchi. Stavebné stroje Takeuchi Značka Takeuchi je založená na myšlienke vyrábať trvanlivé, ľahko ovládateľné a pohodlné stroje, ktoré vás nesklamú ani v n... viac

Suché slnečné leto je už, bohužiaľ, za nami a väčšina stavebných spoločností aktuálne rieši nutnosť odčerpávania povrchových a podzemných vôd na staveniskách. Spoločnosť Kolex, s. r. o., môže ponúknuť bohaté skúsenosti v tejto problematike a niekoľko variantov riešenia s čerpadlami Atlas Copco. Odčerpávanie znečistenej vody pomocou elektrických ponorných čerpadiel je na Slovensku stále najzaužívanejší spôsob. Pôvodom švédska značka WEDA (aktuálne už patriaca pod spoločnosť ATLAS COPCO) má veľmi dobré meno predovšetkým v severnej a strednej Európe vďaka viac ako 60-ročnému vývoju a výrobe elekt... viac

Minimálne zhutňovanie pôdy/Vysoká trakcia/Vynikajúca palivová efektívnosť a výborné samočistiace vlastnosti/Alliance F344 ELIT (Low Pressure) pracuje v porovnaní so štandardnými lesnými pneumatikami na polovičnom hustiacom tlaku/Až o 20 % väčšia stopa. Alliance predstavila ďalšiu revolučnú pneumatiku – Alliance F344 ELIT (Low Pressure). Prvá lesnícka nízkotlaková pneumatika na svete debutovala na výstave Euroforest vo Francúzsku (jún 2018). Roky odborného posudzovania, rozsiahleho výskumu a intenzívneho testovania viedli k prelomovej technológii ELIT. ELIT znamená nízkotlakovú pneumatiku... viac

IVECO Stralis X-Way predstavili v polovici minulého roku počas slávnostného ceremoniálu usporiadaného vo výrobnom závode značky IVECO v španielskom Madride v súvislosti s prevzatím zlatého ocenenia v rámci auditu World Class Manufacturing – medzinárodnej metodiky organizácie výrobného cyklu s cieľom spravovať svoje výrobné závody čo najefektívnejšie. Preslávený podvozok Trakker a terénne schopnosti s najlepším užitocným zatažením vo svojej triede IVECO svojím novým modelovým radom ažkých nákladných vozidiel Stralis X-Way rozširuje ponuku a vypa medzeru v ponuke isto cestného modelového radu St... viac

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac

Pneumatiky sa s rozvojom automobilového priemyslu stali neoddeliteľnou súčasťou bežného života človeka. Využívame ich takmer každodenne, či už pri jazde osobným automobilom či pri jazde autobusom hromadnej dopravy, sú hojne využívané aj v leteckej doprave, ale tiež sú dôležitým článkom premávky nákladnej dopravy. V dôsledku rozvoja spoločnosti vo svete stúpa dopyt po pneumatikách a s tým úmerne súvisí aj produkcia odpadových pneumatík [1]. Odpadové pneumatiky predstavujú globálny problém a stále väčšie riziko pre životné prostredie, pretože nie sú biologicky rozložiteľné, často sú nesprá... viac

Ľudská populácia neustále narastá. Rastie dopyt po potravinách a energiách. Ide o vážne globálne problémy. Na začiatku prelomovej elektrifikácie v 19. storočí poznal človek energiu veľmi málo. Dnes bez nej už nedokáže ľudstvo existovať, ale dôkladne jej rozumie. Deklarovný nedostatok energie je preto diskutabilný. Na vyriešenie problémov takéhoto rozsahu a charakteru je potrebný komplexný pohľad odborníkov. Aby to bolo možné, treba vnímať životný cyklus ako súčasť uzavretého energetického cyklu, ktorý si v prírode formuje život sám. Efektívne riešenie preto treba hľadať v prírode samotnej.  Čl... viac

Dôležitou aktivitou každého ústavu na Strojníckej fakulte je vedeckovýskumná a projekčná činnosť. Nie je to inak ani na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM). ÚSETM úspešne rieši viacero menších, ale aj veľké výskumné projekty, čoho výsledkom je priame prepojenie výskumu a praxe s pedagogickým procesom, zabezpečenie kontinuálneho odborného rastu pracovného kolektívu a mnohokrát aj modernizácia infraštruktúry pracoviska. Jedným zo zaujímavých projektov, ktoré aktuálne rieši kolektív ÚSETM, je projekt č. APVV-16-0485 „Nástroje na zhutňovanie biomasy od... viac

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM) patrí k najdlhšie fungujúcim pracoviskám Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Zameranie ÚSETM možno rozdeliť do štyroch nasledujúcich oblastí: 1.) Automatizované výrobné systémy a robotika 2.) Výrobné technológie a nástroje  ... viac

            Ozubené prevody sú dôležitým a široko používaným komponentom v praxi. Na dosiahnutie lepších parametrov sa využívajú rôzne druhy korekcií. Najčastejšie sa využívajú korekcie posunutím profilu pri výrobe alebo korekcie súčiniteľom výšky zuba. V menšej miere sa využívajú nenormalizované uhly záberu. Pre využitie v praxi sa však javí zaujímavé aj využitie nesymetrických zubov. Asymetrické zuby sú tvorené evolventnými profilmi, ale s rozdielnymi hodnotami záberových uhlov. Využívajú sa predovšetkým nenormalizované uhly profilov. Cieľom článku je upozorniť na takéto ozubené kolesá a tie... viac

Pri zdolávaní pozemných lesných požiarov v neprístupných terénoch zohráva mobilná hasičská technika dôležitú úlohu. V súčasnosti je v takýchto podmienkach nedostatočné zastúpenie techniky, ktorá by spĺňala svojím vyhotovením lesotechnické a protipožiarne požiadavky na zabezpečenie dostatočného hasenia uvedených požiarov. Zameraním tohto príspevku je oboznámenie odbornej verejnosti s vývojom hasičskej nadstavby pre bázový stroj – lesný kolesový ťahač, čím sa využije jeho univerzálnosť. Lesné kolesové ťahače rôznych typových vyhotovení patria k najviac zastúpeným strojom v lesníckej prevádzke, z... viac

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac

Dňa 26. októbra sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, konal už v poradí tretí ročník súťaže Grand Prix, spojený s Dňom otvorených dverí na fakulte. Cieľom tejto súťaže je poukázať na fakt, že aj strojárina dokáže byť inšpiratívna a moderná. Preto sme sa rozhodli účastníkom ukázať rôznorodosť strojáriny a to, že ju dokážu využiť všade okolo nás. Chceme stredoškolákom ukázať, že ísť študovať na Strojnícku fakultu nie je strašiakom, ale naopak, že práve štúdium na našej fakulte im môže priniesť istotu dobre platného a žiadaného zamestnania a uplatnenia už i počas štúdia. Princíp tejto súťaž... viac

Štúdia sa zaoberá termickou analýzou brzdového systému pracovného stroja vyššej výkonovej kategórie. Stručne opisuje experimentálne merania na skúšobnom zariadení. Výsledky merania sú uplatniteľné pri cyklicky pracujúcich poľnohospodárskych a stavebných strojoch. Proces brzdenia Objektom analýzy je lamelová brzda pracovného stroja, umiestnená v náboji kolesa, obr. 1. Brzdový mechanizmus sa ovláda pomocou hydraulických prvkov. Pri procese brzdenia sa mení pohybová energia prostredníctvom trenia na teplo. Teplo vzniknuté pri brzdení sa po ukončení brzdenia odvádza olejom prúdiacim medzi uv... viac

Od ostatných dvoch kríz, ktoré sa týkali „cyklového“ priebehu ekonomického rozvoja (koncom minulého storočia ešte s fázovým posunom kontinent po kontinente, koncom minulého desaťročia už prebiehajúceho globálne), dnes je všeobecne očakávaná „práca v iných podmienkach“ prejavom začínajúcej (už prebiehajúcej) krízy jednotlivca. V automobilovom priemysle hrozí s menšími prejavmi (ale podobne) ako v iných odvetviach. V súvislosti s priebehom a východiskami pre ďalší rozvoj boli doteraz mnohé úspešné riešenia posilnením sektora strojárstva, dnes už aj elektrotechnického, energetického, hutníckeho,... viac

  Vážení čitatelia, milí priatelia,     v tomto roku vychádza už 14. ročník dvojmesačného magazínu, ktorý opäť bude dávať širokú ponuku pre odborné články všetkých spoločností pôsobiacich v oblasti predaja techniky, mechanizácie, stavebných, cestných, dopravných a iných strojov a nových technológií.  Počas roka 2019 dochádza k niekoľkým významným zmenám v hospodárskej politike EÚ, ktorá kladie dôraz na inovácie a na zohľadňovanie energetických a environmentálnych kritérií. Priemyselná politika bude klásť osobitný dôraz na odvetvie dopravy, ktorá je na prahu novej revolúcie, keďže prudkými zmen... viac

Spoločnosť STRABAG, s. r. o., spoločne so Železnicami Slovenskej republiky v októbri tohto roku slávnostne otvorili nový terminál intermodálnej prepravy (TIP) Lužianky. Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou. Hlavným podnetom na výstavbu TIP Lužianky je rozvoj a rozširovanie priemyselného parku a s ním spojený zámer výstavby siete podobných terminálov. Investícia má prispieť k zníženiu vplyvu prepravy produkcie parku Nitra-Sever na životné prostredie a tiež k úspe... viac

Po mnohých rokoch sa väčšina obyvateľov priemyselných štátov zaoberá neočakávanou otázkou. Namiesto toho, aké auto si kúpim (potrebujem ho, lebo…), je otázka všeobecne „modernejšia“ – kúpim si ďalší spotrebič? Taký, ako do domácnosti ?! Alebo budem mať ďalej istotu v energetickom mixe – domácnosť s elektrickými spotrebičmi a auto na ropné produkty (okrem kúrenia to opačne nemávame). Technikov a zodpovedných ľudí aktívnych generácií (teda od 25-ročných juniorov až po 65-ročných seniorov v pracovnom pomere) zaujíma zmysel ich práce v širších súvislostiach. Diskusie pracujúcich na miestach súvisi... viac

Rok 2018 by mohol priniesť podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika významný posun v riešení závažných tém, ktoré dlhodobo trápia podnikateľov v slovenskom stavebníctve. Bude to prínos nielen pre stavbárov, ale predovšetkým pre štát ako významného investora aj celú ekonomiku krajiny. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa naďalej bude usilovať o prinášanie konštruktívnych návrhov a vecnú diskusiu s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, ako aj so sociálnymi partnermi o zlepšovaní. Viac nám osobne odpovedal prezident ZSPS. Aký vývoj očakávate v sloven... viac

Fekálne vozidlo, ľudovo hovnocuc alebo tiež fekál, je vozidlo, ktoré sa používa všade tam, kde neexistuje kanalizácia na odvoz splaškov zo žúmp a septikov, zväčša na dedinách alebo v extraviláne. Hovnocuc je tlaková nádrž vybavená sacím čerpadlom, ktoré vytvára v nádrži podtlak. Čerpaná zmes sa do nádrže nasáva rozdielom atmosférického tlaku a podtlaku v nádrži. Nevyhnutnou súčasťou je poistný ventil. Fekálna nádrž býva najčastejšie ako nadstavba nákladných vozidiel, ale taktiež môže byť samostatne ťahaná za traktorom alebo iným vozidlom. Hovnocucom sa označujú nielen vozidlá na čerpanie splaš... viac

Dňa 25. januára 2018 sa vo vedeckej kaviarni v Centre vedecko-technických informácií SR diskutovalo na tému odpad, v spojení s prednáškou významného vedca, strojára-konštruktéra a uznávaného odborníka v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií zhodnocovania odpadu, prof. Ing. Ľubomírom Šoošom, PhD., dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Vo svojej prednáške pod názvom Odpad ako zisk sa zameral hlavne na organický odpad a možnosti jeho optimálneho zhodnocovania tak, aby jeho spracovatelia ekonomicky profitovali a zároveň sa správali ekologicky k životnému prostrediu. Spomenul v... viac

(JEDNOTLIVEC, RODINA, VÝROBCA, ŠTÁT) Auto je veľmi výdatne „zapojené“ do našich počtov, keď analyzujeme prínosy a straty jeho vlastníctva. Návyk na každodenné využívanie pohotovej dopravy, keď stále žijeme v dobe potrieb vybaviť mnoho – priamo na mieste – v určitom čase, ale i byť zväčša vo firme, práci, inštitúcii, je závislý od našej fyzickej prítomnosti. Administratíva je často roztrúsená, miesta služieb sa budujú postupne a nepredvídateľne (čo, kde a kedy pribudne). Tak sa stalo, že menšie i väčšie mestá neplánovite rozvíjali a upravujú parkoviská, verejnú dopravu i prístupnosť škôl, ambul... viac

(zákon č. 124/2006 Z. z. a vyhl. MPSVR č. 356/2007 Z. z.) Stavebné stroje a zariadenia (ďalej SSaZ) tvoria neodmysliteľnú súčasť technických prostriedkov, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na tvorbe HDP SR. Ide o veľké množstvo strojných základných prostriedkov rôznych druhov a konštrukcií s rôznou, často veľkou nadobúdacou hodnotou. Z uvedenej charakteristiky jednoznačne vyplývajú vysoké nároky na odbornú spôsobilosť obsluhy SSaZ (strojníkov) s ohľadom na bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku týchto prostriedkov. I. Stručná história prípravy obsluhy SSaZ Z dôvodu mo... viac

Technici v hovorovej reči a v technickej praxi mnohokrát používajú nesprávne technické výrazy a názvoslovie. Niektoré výrazy nie sú v rozpore so spisovnou slovenčinou, ale skôr by sa mali používať v literárnej komunikácii ako v technickej komunikácií. Technici – strojníci by sa mali vyjadrovať správne a používať technické výrazy, ktoré sú v súlade so Slovenskými technickými normami (STN). V úvode každá technická norma uvádza názvoslovia, správne technické výrazy a pojmy, ktoré by sme mali rešpektovať a správne ich vedieť používať. Preto spomeniem len niektoré, ktorými sa najčastejšie stretávam... viac

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac

Určite je veľkým prekvapením, že konferencia, ktorá je tematicky zameraná na podkladové vrstvy vozoviek, dokázala tak významne osloviť odbornú verejnosť a úspešne dovŕšila prvé desaťročie svojej existencie. Desať rokov v živote konferencie možno nie je veľa, ale je to čas na prvé bilancovanie toho, čo všetko sa podarilo dosiahnuť.  Prioritou vždy bola aktuálnosť tém a vysoká odborná spôsobilosť prednášajúcich. To sa podarilo dosiahnuť už pri prvom ročníku a udržať aj počas nasledujúcich.  Najväčším benefitom je však schopnosť či odvaha účastníkov vystúpiť so svojím názorom, obhajovať ho, ale... viac

stavebný veľtrh Bauma 2019 bude v znamení superlatívov Rekordných viac ako 3 500 vystavovateľov z 55 krajín na ploche 614 000 m2 a očakávaných 600 000 návštevníkov počas 7 dní. To je vizitka najväčšieho svetového veľtrhu stavebných a ťažobných strojov a technologických zariadení. Veľtrh Bauma sa koná v Mníchove v trojročnom cykle. Jeho 32. ročník sa uskutoční v termíne 8. až 14. apríla 2019 a výstavisko bude praskať vo švíkoch. „Stavebný sektor zažíva boom a s ním aj veľtrh Bauma. Zohľadnili sme veľký záujem a rozšírili sme naše výstavisko na 614 000 štvorcových metrov. Naším cieľom je ponúknu... viac

Slovenské združenie výrobcov kameniva (SZVK) usporiadalo v poradí už XX. odborný seminár, ktorý sa konal v Novom Smokovci (hotel Atrium) v dňoch 8. a 9. novembra 2018 pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Odborný seminár mal za úlohu, v súlade so schváleným ročným plánom SZVK na rok 2018, podporiť vzdelávanie členov, sformulovať najpálčivejšie problémy ťažiarov a hľadať cesty ich možného riešenia, zároveň vytvoriť priestor na konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba a následné spracovanie kameniva týka. Aj na tomto odbornom podujatí bolo umožnené j... viac

V dňoch 8. a 9. 11. 2018 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutočnil 12. ročník konferencie Betonárske dni (BD). Hotel tradične poslytol dobrú atmosféru, bezchybný servis a zážitkovú stravu. Napriek tomu, že BD mali tohto roku konkurenciu – v máji sa v Žiline uskutočnila Celoslovenská konferencia fib Betón na Slovensku 2014 – 2018 –, sa organizátorom podarilo pripraviť bohatý a zaujímavý program. Generálni partneri BD 2018 Amberg Eng. Slovakia, Doka, Doprastav, Dopravoprojekt, Geoconsult, Peri, SKSI, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo a Váhostav-SK-Prefa svojou podporou umožnili... viac

V dňoch 8. – 9. novembra sa v Košiciach uskutočnila reprezentatívna medzinárodná konferencia SlovakiaTech. Jej tematické bloky boli zamerané najmä na vedu, výskum a inovácie v priemysle, energetike a oblasti životného prostredia. Súčasťou konferencie bol aj diskusný panel Smart Energy. Ponúkame vám výber z príspevkov jeho účastníkov.  Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR: Spotreba elektrickej energie na Slovensku v uplynulých rokoch narástla, aj keď nie tak vysoko, ako boli predpoklady na začiatku storočia. Treba povedať, že v roku 2008 došlo k radik... viac

V dňoch 21. až 23. novembra sa konal už XXIII. seminár Ivana POLIAČKA v Jasnej v Nízkych Tatrách v prostredí takom blízkom Ing. Ivanovi Poliačkovi. Nosnou témou seminára bol rozvoj cestnej infraštruktúry na Slovensku so zameraním na prípravu, plánovanie, projektovanie a stavbu cestných komunikácií. Návrh takejto témy sa javil podľa odborných garantov ako veľmi aktuálny, pretože sa ukazuje, že chýba koncepcia rozvoja cestnej infraštruktúry s určením priorít. Chýba záväzný plán prípravy a výstavby jednotlivých úsekov vrátane modelu financovania stavieb. Pritom je jasné, že problematika dopravy v... viac

Vodné hospodárstvo v našom priemysle: minulé desaťročia a budúcnosť Vo Vyhniach sa v dňoch 12. – 14. novembra 2018 uskutočnila jubilejná 50. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Jej hlavnými organizátormi boli MŽP SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, DHI, ASPEK, Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel a Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prinášame výber z bilančného prejavu predsedu prípravného výboru Júliusa Hétharšiho. Som rád, že pri pohľade dozadu možno konštatovať, že priemyselné podniky – napriek mno... viac

Dňa 8. novembra 2018 zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC), úseku 2000 – Technický rozvoj, v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pripravili už dvadsiate piate diskusné fórum Cestársky deň pod názvom POKROČILÁ CESTNÁ TELEMATIKA A METROLÓGIA a PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY SONICMAC  Záštitu nad odborným fórom prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol pán Libor Sušil, Marketing & Business Development Manager zo spoločnosti CROSS Zlín, a. s. Na podujatí boli odprednášané dve prednášky, ktoré boli rozdelené do dvoch blokov: BLOK 1 Sč... viac

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa koncom decembra zišli odborníci z oblasti hydroizolácií mostov, tunelov a súvisiacich činností, aby sa oboznámili s najnovšími poznatkami a trendmi v tejto pomerne úzko zameranej oblasti inžinierskych stavieb. Veľké zastúpenie v takmer stodvadsaťčlennom pléne účastníkov mali dve najvýznamnejšie štátne organizácie cestného hospodárstva – Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest. Myslím si, že ich vyslanie na konferenciu bolo správnym rozhodnutím, pretože tohtoročné prednášky boli naozaj veľmi zaujímavé a priniesli veľa nových informácií... viac

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac

V Považskej cementárni, a. s., Ladce (PCLA) vyvinuli prelomovú ekotechnológiu TRITECH v spolupráci s rakúskym zákazníkom, ktorý recykluje stavebný a demolačný odpad (C&DW) a vyrába transportbetón. Pokrok v technológiách umožnil komplexnejší prístup k problematike recyklovania stavebného materiálu s jeho druhotným využitím vo výrobe betónu. Opätovné použitie materiálu je spôsob, ako znížiť náklady na výstavbu a zároveň viac šetriť životné prostredie. Recyklácia pomáha znižovať objem stavebného odpadu a predlžuje životnosť skládok. Staviteľom môže priniesť body aj pri LEED certifikácii. No... viac

Od 12. októbra 2018 platí na čerpacích staniciach pohonných látok v celej EÚ, teda aj u nás, nové označovanie benzínu, motorovej nafty a plynných palív. Nové označenie pohonných látok musí byť zreteľne vyznačené novými symbolmi na všetkých stojanoch, na čerpacích pištoliach na čerpanie uvedených motorových palív. Na stojanoch čerpacích staníc môže ešte ostať doterajšie označovanie pohonných látok, aby vodiči nemali problémy s identifikáciou nových symbolov. Okrem toho musia mať nové automobily vyrobené a predávané po 11. októbri 2018 tieto nové symboly na štítkoch s identifikáciou paliva na vi... viac

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

Priemysel výroby cementu a vápna i ostatné priemyselné odvetvia prešli mnohými významnými zmenami týkajúcimi sa zvyšovania výrobných kapacít, znižovania energetickej spotreby, automatizácie výrobných procesov, ekologizácie a znižovania emisií výrobných prevádzok pri použití najnovších dostupných technológií. Spoločnosť CEMDESIGN, spol. s r. o., sa na uvedených zmenách a modernizácii významným spôsobom podieľa už viac ako 20 rokov a je vaším partnerom pre architektonické, projekčné, inžinierske a dodávateľské služby v investičnej výstavbe. Inovácia a trvale udržateľný rozvoj Intenzívny te... viac

Betón patrí medzi tradičné stavebné materiály a je celosvetové najpoužívanejším stavebným materiálom. Je to hlavne z dôvodu jeho spoľahlivej pevnosti, dlhej životnosti a prístupnej ceny. V súčasnosti sa do popredia tlačí aj fakt, že je to stavebný materiál vyrobený z prírodných surovín, je 100%-ne recyklovateľný a má výraznú schopnosť tepelnej akumulácie (v zime teplo zadržiava a v lete naopak znižuje teplotu v budove).  Zvyšujúce sa nároky na kvalitu stavieb znamenajú aj vyššie nároky na súčasný betón a taktiež na jeho dopravu na stavbu, ktorá sa už stala neoddeliteľnou súčasťou dodávok betón... viac

S cieľom čo najviac zefektívniť výstavbu mostov v rôznych geografických, geologických a spoločenských podmienkach sa za posledných niekoľko rokov vo svete vyvinuli mnohé inovatívne stavebné postupy a konštrukčné riešenia. Článok prináša prehľad štyroch najrýchlejšie sa rozvíjajúcich progresívnych technológií výstavby mostov, ktoré sa začali výraznejšie formovať až začiatkom 21. storočia a majú veľký potenciál rozvoja v budúcnosti. Flexi-arches (Flexibilné oblúky) [7] Oblúkové mosty patria medzi najefektívnejšie mostné konštrukcie s dlhou životnosťou a pôsobivým estetickým vzhľadom. Ich výstavb... viac

Priemyselné mazivá predstavujú široký sortiment, a to čo do počtu jednotlivých druhov a tiež samotnej spotreby. Pri výbere a hodnotení priemyselných mazacích olejov, mazív sa používajú platné normy, metódy a postupy, teda štandardné skúšky. Ide o normy STN,  skúšky podľa ASTM (American Society of Testing and Materials), resp. normy DIN a iné. Uvedené skúšky pri výbere a hodnotení mazív používajú najmä tieto tri organizácie, spoločnosti : Výrobcovia prísad a mazív pri výrobe, formulácii  nových výrobkov Výrobcovia strojov a zariadení na stanovenie základných tribologických požiadaviek, vl... viac

Dnes dopravný ruch stále rastie, čoho dôsledkom sa krajnice úzkych ciest, ale aj križovatiek čoraz častejšie poškodzujú. To zapríčiňuje nielen stále sa zvyšujúce náklady, ale narúša sa bezpečnosť premávky a v neposlednom rade bezpečnosť účastníkov premávky. Tento článok popisuje problematiku závažných porúch týkajúcich sa najmä krajníc asfaltových vozoviek cestných komunikácií na území Slovenskej republiky. Oboznámime vás s návrhom praktického aj ekonomického riešenia opravy, respektíve sanácie s použitím prefabrikovaného betónového výrobku spoločnosti Hydro BG, s. r. o. Súčasný stav porúch kr... viac

Myšlienka vystužiť asfaltové vrstvy oceľovou sieťou tu bola už od 70. rokov minulého storočia. Odvtedy sa takáto výstuž používa a stala sa súčasťou bežnej praxe inžinierov v rôznych krajinách. V niektorých krajinách je takéto riešenie také zaužívané, že už neprebiehajú žiadne polemiky o účinnosti a potrebe oceľovej siete, inde je to stále problematické, resp. odborná verejnosť nemá dostatočnú dôveru v riešenie. Myslíme si, že nemožno spochybňovať prínos oceľovej výstuže k zlepšeniu vlastností asfaltových vrstiev, problém vidíme v najväčšej miere v spôsobe jej inštalácie, ktorý sa často končil... viac

Udržateľný rozvoj dopravy vedie aj cez pohon na zemný plyn. Tomuto trendu verí a chce mu pomáhať slovenský predajca vozidiel značky Iveco, ako aj jeho zákazníci a partneri z logistickej brandže. Tí nedávno otestovali nový Stralis NP 460 v LNG verzii. Výhodou vozidiel s pohonom na zemný plyn uskladnený skvapalnením (LNG) oproti stlačenému plynu (CNG) je ich dlhší dojazd na rovnaký objem paliva. Preto sa o ne zaujímajú najmä nákladní dopravcovia jazdiaci na medzinárodných trasách. Iveco Stralis NP s 13-litrovým motorom Cursor s výkonom 460 koní (340 kW) na LNG pohon si vydobyl rešpekt u odborník... viac

V Považskej cementárni, a. s., Ladce (PCLA) vyvinuli prelomovú ekotechnológiu TRITECH v spolupráci s rakúskym zákazníkom, ktorý recykluje stavebný a demolačný odpad (C&DW) a vyrába transportbetón. Pokrok v technológiách umožnil komplexnejší prístup k problematike recyklovania stavebného materiálu s jeho druhotným využitím vo výrobe betónu. Opätovné použitie materiálu je spôsob, ako znížiť náklady na výstavbu a zároveň viac šetriť životné prostredie. Recyklácia pomáha znižovať objem stavebného odpadu a predlžuje životnosť skládok. Staviteľom môže priniesť body aj pri LEED certifikácii. No... viac

Pneumatiky sa s rozvojom automobilového priemyslu stali neoddeliteľnou súčasťou bežného života človeka. Využívame ich takmer každodenne, či už pri jazde osobným automobilom či pri jazde autobusom hromadnej dopravy, sú hojne využívané aj v leteckej doprave, ale tiež sú dôležitým článkom premávky nákladnej dopravy. V dôsledku rozvoja spoločnosti vo svete stúpa dopyt po pneumatikách a s tým úmerne súvisí aj produkcia odpadových pneumatík [1]. Odpadové pneumatiky predstavujú globálny problém a stále väčšie riziko pre životné prostredie, pretože nie sú biologicky rozložiteľné, často sú nesprá... viac

Výstavba diela na dolnom toku rieky Hron priamo súvisí s vybudovaním elektrárne v Mochovciach v 80. rokoch 20. storočia. Hlavným účelom vodnej stavby je zabezpečenie akumulácie a dodávky vody potrebnej do technologického procesu atómovej elektrárne. Myšlienka stavať na Hrone veľkú priečnu stavbu sa rodila už dve desaťročia pred rozhodnutím o vybudovaní hate na Hrone, ktoré padlo začiatkom 80. rokov. Pri prvotnom zámere výstavby vodnej stavby bolo jej hlavným cieľom využitie dodávky vody do závlahového systému. Napokon malo toto dielo celkom iné určenie. História projektu atómovej elektrárne Mo... viac

Zelené mosty, ktoré môžeme vidieť aj nad slovenskými cestami, majú jediný účel: chrániť a pomáhať obnovovať kvalitu živej prírody. K trom už postaveným na Slovensku čoskoro pribudnú ďalšie. Prvé tri slovenské ekodukty sa nachádzajú na úsekoch D1 Mengusovce – Jánovce a Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján. Ich účelom je umožniť voľne žijúcim zvieratám bezpečne prekonať prekážku na ich migračnej trase. Tou prekážkou je diaľnica, vo všeobecnosti však akákoľvek dopravná líniová stavba. Zelené mosty znižujú riziko zrážky zvierat s dopravnými prostriedkami a zväčšujú akčný rádius r... viac

Ľudská populácia neustále narastá. Rastie dopyt po potravinách a energiách. Ide o vážne globálne problémy. Na začiatku prelomovej elektrifikácie v 19. storočí poznal človek energiu veľmi málo. Dnes bez nej už nedokáže ľudstvo existovať, ale dôkladne jej rozumie. Deklarovný nedostatok energie je preto diskutabilný. Na vyriešenie problémov takéhoto rozsahu a charakteru je potrebný komplexný pohľad odborníkov. Aby to bolo možné, treba vnímať životný cyklus ako súčasť uzavretého energetického cyklu, ktorý si v prírode formuje život sám. Efektívne riešenie preto treba hľadať v prírode samotnej.  Čl... viac

V dňoch 8. – 9. novembra sa v Košiciach uskutočnila reprezentatívna medzinárodná konferencia SlovakiaTech. Jej tematické bloky boli zamerané najmä na vedu, výskum a inovácie v priemysle, energetike a oblasti životného prostredia. Súčasťou konferencie bol aj diskusný panel Smart Energy. Ponúkame vám výber z príspevkov jeho účastníkov.  Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR: Spotreba elektrickej energie na Slovensku v uplynulých rokoch narástla, aj keď nie tak vysoko, ako boli predpoklady na začiatku storočia. Treba povedať, že v roku 2008 došlo k radik... viac

Spoločnosť nevyhnutne potrebuje nájsť efektívne spôsoby nakladania s odpadmi, pomocou ktorých zabezpečí svoj dlhodobo udržateľný rozvoj aj optimálne využívanie surovinových a energetických zdrojov spolu s ochranou životného prostredia a zdravia populácie. O tom bola 9. medzinárodná konferencia Enviromanagement 2018, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. októbra na Štrbskom Plese. Konferencia tradične poskytuje priestor na otvorenú odbornú diskusiu a výmenu skúseností z realizácie konkrétnych projektov z oblasti odpadového hospodárstva. Niektoré tohtoročné príspevky sa dotkli aj nového európskeho legi... viac

Článok sa zaoberá olejovou hmlou v prostrediach, kde dochádza k spracovaniu kovov. Ako vzniká hmla, čo obsahuje, aký je účinok jej vdýchnutia a aký je najúčinnejší spôsob jej zastavenia? Obsahuje úvod k téme suspendované častice a opisuje, ako sú ultrajemné PM1 v súčasnosti dominujúcim typom suspendovaných častíc pri procesoch obrábania. Kvalita ovzdušia v priemysle – najpálčivejšia téma pri kovoobrábaní Verejnosť je dnes viac než kedykoľvek predtým informovaná o význame kvality ovzdušia; respiračné ochorenia, ako napríklad astma, dosahujú takmer epidemické úrovne a celkové znečistenie o... viac

Článok stručne opisuje, ako efektívne prepojiť elektrické a tepelné inžinierstvo, aby sa zvýšila efektívnosť energeticky pasívnych stavieb, ktoré využijú aj stratové teplo z osvetľovacích telies využívajúcich svetelné zdroje LED. Svetlo je neodmysliteľnou súčasťou nášho životného a pracovného prostredia. Ako jeden zo základných fyzikálnych faktorov má nenahraditeľnú funkciu pre zabezpečenie funkčného využitia architektonického prostredia. Nedostatok denného svetla v interiéroch sa rieši inštaláciou osvetľovacích telies (svietidiel), ktoré patria do veľkej skupiny tzv. technických zar... viac