Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kontakt / Contact

M.I.A s.r.o.

Obchodná a vydavateľská činnosť
Commerce and publishing

Černyševského 46
851 01 Bratislava
Slovenská republika / Slovakia mia@ekomagazin.sk

IČO: 36 287 075
DIČ: 2022148161
IČ DPH: SK2022148161
Register: Okresný súd Bratislava I.,Oddiel Sro, vložka č. 398787/B

Šéfredaktorka / Editor in Chief
user

Miroslava Kremnická
+421 911 448 840
kremnicka@ekomagazin.sk

Redakcia / Editorial office
user

redakcia@ekomagazin.sk

Kontaktný formulár